Chào mừng đến với website của Chi Hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM                                                                                            Hạnh phúc là khi biết sẻ chia.                                                                                                    Người trồng cây Hạnh người chơi  -  Ta trồng cây Đức để đời về sau

Tin mới nhất

Thông báo

" TC. CHIA SẺ YÊU THƯƠNG 2022 - LÂM ĐỒNG

TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH SẺ CHIA YÊU THƯƠNG 2022 TẠI DI LINH

(Ghi theo thứ tự thời gian nhận vào Tk ngân hàng. Các nhóm có sự ủng hộ nhiều lần, vui lòng xem tiếp theo phía dưới) Phần ghi màu đỏ là cập nhật thêm sau chuyến đi

TT

ÂN NHÂN

SỐ TIỀN

01

Tồn quỹ quà tết tại Bv Nhi Đồng 1 (tồn 1.805.000đ – Ngày 19/2 đã dùng mua xe lăn tặng tại Bình Dương 1.650.000đ)

155.000 đ

02

Trương Thị Bạch Mai (Diệu Phước)                              

7.000.000 đ

03

Chị Ngọc Thảo

2.000.000 đ

04

Chị Tín Phước

1.000.000 đ

05

Trương Thị Thu Sương

3.000.000 đ

06

Nguyễn Ngọc Nga – Lin Yu Min                  (11/3)

20.000.000 đ

07

Phan Thị Bạch Lan (Quận 6)                       (11/3)

500.000 đ

08

Nguyễn Đăng Khoa (Quận 1)                      (11/3)

300.000 đ

09

Hoang Thị Thanh Nhan (nhóm Đức Toàn)  (11/3)

1.000.000 đ

10

Gđ Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn                     (12/3)

5.000.000 đ

11

Phùng Thị Xuân Đào                                    (12/3)    

5.000.000 đ

12

Phạm Thị Thanh Thúy (bạn của Ngọc Nga)         (12/3)

3.000.000 đ

13

Hoàng Thị Thự (nhóm Xuân Đào)                  (13/3)

500.000 đ

14

Hoàng Kim Ngọc (Đức Trọng LĐ)                   (13/3)

1.000.000 đ

15

Bùi Thị Hiệp (Hoa Diệu)                                 (13/3)     

2.000.000 đ

16

Hương (con chị Hiệp)                                     (14/3)

1.000.000 đ

17

Hân Nguyễn                                                  (14/3)   

1.000.000 đ

18

Nguyễn Thu Nga

1.000.000 đ

19

Hường Trần

1.000.000 đ

20

Trịnh Phan Quế Vi (Quận 7)                          (14/3)

3.000.000 đ

21

Khương Thị Thu Hà                                      (14/3)

200.000 đ

22

Nguyễn Thị Thu Thủy (Thanh Quang)            (14/3)

                                   mừng sinh nhật chị Nguyen Thi My Quynh USA           

10.000.000 đ

23

Gđ Trần Nhật Tuấn  (Quận 4)                        (14/3)

20.000.000 đ

24

Nguyễn Thụy Diểm Linh                               (15/3)

5.000.000 đ

25

Phan Vi Hùng                                               (15/3)

3.000.000 đ

26

Cổ Thị Ngọc Thu                                          (16/3)

1.000.000 đ

27

Lương Văn Hậu                                           (16/3)

1.500.000 đ

28

Gđ Ngộ Ngọc (Đào Đoan Trang)                 (16/3)  

1.500.000 đ

29

Gđ Ngộ Ngọc (Đào Đoan Trang)                 (17/3)

1.700.000 đ

30

Phạm Thị Tuyến (nhóm Xuân Đào)                 (20/3)

500.000 đ

31

Lưu Thị Thùy Giang                                     (20/3)

1.000.000 đ

32

Tiêu Bích Hạnh        (nhóm Thùy Giang)

1.500.000 đ

33

Đỗ Hoàng Thiên Ân (nhóm Thùy Giang)

200.000 đ

34

Thái Bảo Trâm         (nhóm Thùy Giang)

1.000.000 đ

35

Lê Diểm Ái               (nhóm Thùy Giang)

1.000.000 đ

36

Nhóm bạn Sanofi     (nhóm Thùy Giang)

400.000 đ

37

Trương Tố Nga                                           (20/3)

500.000 đ

38

Cô Mỹ (Tố Nga)

500.000 đ

39

Trường Thị Hợp                                          (21/3)

1.000.000 đ

40

Trương Thị Hiệp         (nhóm của Hợp)

2.000.000 đ

41

Nguyễn Văn Dũng      (nhóm của Hợp)

500.000 đ

42

Trương Thị Minh Hà   (nhóm của Hợp)

500.000 đ

43

Trương Thị Minh Hoa (nhóm của Hợp)

500.000 đ

 

                                                           Cộng trang 1

113.455.000 đ

Page 1/5

44

Nguyễn Anh Tuấn      (nhóm của Hợp)

500.000 đ

45

Trương Thị Tâm         (nhóm của Hợp)

500.000 đ

46

Nguyễn Văn Phức      (nhóm của Hợp)

500.000 đ

47

Nguyễn Hữu Đồng     (nhóm của Hợp)

200.000 đ

48

Nguyễn Hữu Thiện     (nhóm của Hợp)

200.000 đ

49

Thu Hương                 (nhóm của Hợp)                    

200.000 đ

50

Ôb Huỳnh Quốc Bảo – Đào Thị Vượng (Cx Phú Lâm A)   (21/3)

2.000.000 đ

51

Nguyễn Đức Toàn (L’Orial)                                           (22/3)

1.000.000 đ

52

Loan Ngô

300.000 đ

53

Phạm Thị Hồng Chiến                                                  (22/3)

500.000 đ

54

Huỳnh Thị Diểm Hương                                                  (24/3)

500.000 đ

55

Loan Đào              (nhóm Hoa Diệu)                                     (27/3)

500.000 đ

56

Nguyễn Kim Loan (nhóm Hoa Diệu)

500.000 đ

57

Trương Thị Hai     (nhóm Hoa Diệu)

1.000.000 đ

58

Tăng Thị Hai         (nhóm Hoa Diệu)                                         (27/3)

500.000 đ

59

Trần Thị Thu Vân (Phú Lâm Q.6)                                          (27/3)

1.000.000 đ

60

Chị Linh     (Quận 10)     (nhóm Thu Vân)

1.000.000 đ

61

Chị Nhung (628/63 Hậu Giang) (nhóm Thu Vân)

500.000 đ

62

Thủy Lê                        (nhóm Thu Vân)

500.000 đ

63

Chị Tư (Tân Hòa Đông) (nhóm Thu Vân)

500.000 đ

64

Chị Bế                          (nhóm Thu Vân)                         

500.000 đ

65

Ngô Thị Hiển (Quận 10)(nhóm Xuân Đào)                         (29/3)

500.000 đ

66

Thái Thị Mỹ Tân                                                              (29/3)                

500.000 đ

67

Trịnh Thị Thu Thủy

1.000.000 đ

68

Phạm Huỳnh Anh Thư

500.000 đ

69

Chị Thu Pha    (nhóm Hoa Diệu)                                      (30/3)

1.000.000 đ

70

Bích Lê            (nhóm Hoa Diệu)

500.000 đ

71

Chị Thu   (bạn của Diễm Linh)                                         (01/4)

5.000.000 đ

72

Nguyễn Thị Diểm Loan                                                  (01/4)

1.000.000 đ

73

Phạm thị Hoàng Oanh                                                   (01/4)

500.000 đ

74

Flynn Phuong Bui

500.000 đ

75

Đinh Thị Thanh Hương                                                  (01/4)

500.000 đ

76

Trần Thụy Hồng Như                                                     (01/4)

500.000 đ

77

Trương Văn Chơn                                                          (01/4)

1.000.000 đ

78

Nguyễn Thị Miễn – Trương Thị Cường  (nhóm Vi Hùng)    (02/4)

2.000.000 đ

79

Nguyễn Hải Đăng – Nguyễn Hữu Hoài Thanh               (03/4)

1.000.000 đ

80

Vương Thị Phương Vy (USA)                                                 (03/4)

10.000.000 đ

81

Liu Xi Kin – Kieu An                                                        (03/4)

1.000.000 đ

82

Nguyễn Lý Phương Thanh                                             (04/4)

1.000.000 đ

83

Nguyễn Thị Đài Trang (Giáo viên)                                   (05/4)

2.000.000 đ

84

Nguyễn Ngọc Minh (mỹ phẩm)                                        (06/4)

2.000.000 đ

85

Lâm Hữu Tài (Quận 1)                                                    (06/4)

1.000.000 đ

86

Gđ Trương Thị Thu Oanh                                              (12/4)

3.000.000 đ

87

Đào Hoa (nhóm Thu Oanh)

500.000 đ

88

Gđ Nương và bạn  (Quận 12)   (gửi từ ngày hành hương đầu năm)

2.500.000 đ

89

Tân Lộc

3.000.000 đ

90

Nguyễn Lý Tuấn Dũng

1.000.000 đ

91

Gđ Hoàng Trần Thái

2.000.000 đ

92

Gđ Hoàng Trần Khánh

1.000.000 đ

 

                                                                     Cộng trang 2

58.900.000 đ

Page 2/5

93

Chị Ngọc Sương   (Tân Phú)    (còn 1 triệu dành cho chuyến Ninh Thuận)

500.000 đ

94

Nguyễn Thị Lành  (Quận 1)

1.000.000 đ

95

Nguyễn Thị Hồng (Quận 1)

1.000.000 đ

96

Gđ Nhung Phan

2.000.000 đ

97

Linh Trần (USA)        (nhóm Nhung Phan)          tương đương 50usd

1.170.000 đ

98

Khương Vỹ              (nhóm Nhung Phan)

1.000.000 đ

99

Chị Út   (Liên Hoa)    (nhóm Nhung Phan)

500.000 đ

100

Bác Nguyễn Thị Lệ (nhóm Nhung Phan)                              

500.000 đ

101

Sửu Phạm                                                                        

1.000.000 đ

102

Nguyễn Hồng Kiều

1.500.000 đ

103

Trương Ngọc Thúy                                                        

500.000 đ

104

Bà Nguyễn Thị Hằng (Quận 1)

500.000 đ

105

Cô lê Nữ Dung    (Quận 1)

500.000 đ

106

Chị Bảy Lan     (Vĩnh Long)

500.000 đ

107

Tạ Thị Tuyết Nhung  (Quận 6)

500.000 đ

108

Nguyễn Thanh Huyền (giảng viên Sư phạm)

1.000.000 đ

109

Lê Thị Muôn

3.000.000 đ

110

Bà Loan Phùng    (nhóm Thu Vân Q.6)

500.000 đ

111

Cô Thu (nail)        (nhóm Thu Vân Q.6)                                 

200.000 đ

112

Dương Cẩm Lan (Quận 1)

1.000.000 đ

113

Cô ở Mỹ    (nhóm Cẩm Lan)

1.000.000 đ

114

Chị Huê    (nhóm Cẩm Lan)

1.000.000 đ

115

Em Hưng  (nhóm Cẩm Lan)

500.000 đ

116

Khắc Bền (Bình Dương)                                             (28/3)

1.000.000 đ

 

                                                                      Cộng trang 3

22.870.000 đ

 

                                                             Tổng cộng (1+2+3)

194.225.000 đ

Do sơ suất: sót phần ủng hộ của anh Khác Bền trong bản công khai, nay cập nhật lại

ỦNG HỘ BẰNG HIỆN VẬT

TT

ÂN NHÂN

HIỆN VẬT

01

MTTQ Phường 10 quận 10

1.325 kg gạo (265 túi 5kg)

02

Trân bếp của nhà

1.000 kg gạo (200 túi 5kg)

03

Nguyễn Đức Toàn

16 thùng dầu gội L’Oreal (384 chai 130ml)

(có dùng 2 thùng quà tết tại Bv Nhi Đồng 1)

04

Đỗ Hồng Cẩm

Thú nhồi bông

05

Nhóm Nhung Phan

220 cái quần dài xanh học sinh (các size)

06

Gđ Thảo – Khánh

230 cái khăn lông

07

Gđ Nguyễn Duy Chương

140 áo thun (cổ tròn nữ)

100 áo chemise (nữ)

08

Gđ Nguyển Duy Đông

222 Áo khoác + 8

09

Ánh Hồng

26 áo khoác

16 áo thun wash

10

Ngọc Sương (Tân Phú)

81 cái áo soa – 20 cái quần soa – 14 áo sơ mi lớn và 7 áo sơ mi nhỏ

11

Bạn Trinh Lý

6 cái quần + 7 ái cáo (đưa vào tự chọn)

12

Anh Huỳnh Ngọc Đức (Tân Huê Viên)

125 túi kẹo gạo lức

13

Chị Chúc (ĐL bánh Pía Tân Huê Viên) .

                     189 Lê Quang Sung (quận 6)

125 túi kẹo gạo lức

14

Tạ Thị Tuyết Nhung (Quận 6)

Hơn 220 phần muối tiêu

15

Trần Thị Minh Hiếu

500 gói kẹo Bibica

Những Vật phẩm (áo…) chưa dùng hết sẽ chuyển cho những chuyến sau

Page 3/5

CHI THỰC TẾ

TT

CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01

Mì Kokomi                                        220 thùng x  68.000đ

14.960.000 đ

02

Nước tương Hàng Việt                       440 chai x    5.700đ

2.508.000 đ

03

Nước mắm Nam Ngư Chinsu             440 chai x  11.400đ

5.016.000 đ

04

Dầu ăn Happy cook (0,88L)                 220 chai x  39.170đ

8.617.400 đ

05

Đường (1kg)                                          220 gói x  22.000đ

4.840.000 đ

06

Đùi gà 1/4  + Thịt heo (1kg)                220 phần x  52.000đ

11.440.000 đ

07

Trứng gà (hộp 10 quả)                          220 hộp x   25.000đ

5.500.000 đ

08

Mua mùng   (lớn dún bèo)                      220 cái x   65.000đ 

14.300.000 đ

09

Mua bột giặt Lix (550gr)                         220 gói x   14.000đ 

3.080.000 đ

10

Cá Sapa nhập khẩu (tròn thùng)              225kg x   32.500đ

7.315.000 đ

11

Mua bột ngọt Vedan (hạt to 400gr)         220 gói x   23.000đ

5.060.000 đ

12

Bột canh Vifon (200gr)                           440 gói x     5.000đ

2.260.000 đ

13

Mua mền nĩ                                           220 cái x   66.000đ

14.520.000 đ

14

Mua sữa (kèm đồng phục học sinh)   12 thùng x 295.000đ

3.540.000 đ

15

Mua sữa (thùng 48 gói)       (mái ấm)     7 thùng x 295.000đ

2.065.000 đ

16

Mua bộ giặt Aba (túi 3kg)   (mái ấm)           7 túi x 110.000đ

770.000 đ

17

Mua rong biển             (MA Lục Hòa)       15 xấp x   16.700đ

250.000 đ

18

Mua bánh cream                                 10 thùng x   99.000đ

990.000 đ

19

Mua đồ chơi nhựa (hơn 320 cái các loại)

3.302.000 đ

20

May áo học sinh cấp 1 và cấp 2 Tahine (in logo) 220 cái các size

10.885.000 đ

21

Mua bộ quần áo học sinh cấp 1 K’Brạ          38 bộ x 160.000đ

6.080.000 đ

22

Tiền mặt theo phần quà                     220 phần x 200.000đ

44.000.000 đ

23

Tiền mặt tặng mái ấm Lục Hòa                                                          

15.000.000 đ

24

Mua 250 túi xách (625k) + 300 cái bao (1.020k) (bà con đựng quà)

1.600.000 đ

25

Bồi dưỡng dân quân, bạt dù, nhóm địa phương hỗ trợ cho đoàn (đãi cơm trưa)

1.500.000 đ

26

Mua 1 xe lắc tặng bà Nguyễn Kim Hoàng (1965) ngụ tại  nhà trọ B26/ 11, ấp 2 xã Hưng Long , Huyện Bình Chánh, TP HCM

3.400.000 đ

 

                                                                       Tổng cộng

192.798.400 đ

 Vật phẩm thứ tự từ 1 - 9 - 14 - 16 - 21 là mua tại Di Linh

                                                    TỔNG THU : 194.225.000 đ

                                                    TỔNG CHI :  192.798.400 đ

                                                    TỒN :                1.426.600 đ

Sau khi văn bản tài chính đã in và trong chuyến đi đã nhận thêm sự ủng hộ :

TT

ÂN NHÂN

SỐ TIỀN

01

Phan Văn Trọng                                             (14/4)

1.000.000 đ

02

Trinh Nguyễn (300k)+ Mai Tiêu (300k)+ Phước Nguyễn (300k)                                      (nhóm Đức Toàn)           (15/4)

900.000 đ

03

Em Phong (gạo) (nhóm Thu Vân Phú Lâm)

1.000.000 đ

04

Thu Vân    (nhóm Diệu Phước)                      

500.000 đ

05

Café đắng (nhóm Ngộ Ngọc)                      

500.000 đ

06

Gđ Thái    (con của Thảo – Khánh)  

1.000.000 đ

 

1 bao thư tiền trong phần quà, còn sót lại 

200.000 đ

 

                                                          Cộng thu phát sinh

5.100.000 đ

 

TỔNG SỐ TỒN (chuyển sang chuyến sau) : 1.426.600đ + 5.100.000đ    =  6.526.600 đ

Ngoài phần tiền mặt tặng bà con của đoàn, còn có nhiều thành viên đã tặng thêm tiền mặt trực tiếp đến bà con ước tính không dưới 200k. Như vậy riêng tiền mặt bà con nhận được khoản trên 400k

 

PHÂN BỔ VẬT PHẨM PHẦN QUÀ (220 PHẦN)

TT

VẬT PHẨM

SỐ LƯỢNG

TT

VẬT PHẨM

SỐ LƯỢNG

01

Gạo

10kg (2 túi)

12

Cá Sapa        (# 1kg)

1 phần (kg)

02

1 thùng

13

Kẹo gạo lứt

1 gói

03

Nước tương

2 chai

14

Bột giặt Lix

1 gói

04

Nước mắm

2 chai

15

Dầu gội L’Oreal

1 chai

05

Dầu ăn

1 chai

16

Áo khoác ấm

1 cái

06

Đường (1kg)

1 gói

17

Áo tổng hợp

2 cái

07

Bột ngọt (400gr)

1 gói

18

Mùng

1 cái

08

Bột canh Vifon

2 gói

19

Mền

1 cái

09

Muối tiêu

1 gói

20

Khăn lông

1 cái

10

Trứng gà

1 hộp/10

21

Bao thư tiền mặt

200.000 đ

11

Gà + thịt heo   (1 kg)

1 vĩ

 

 

 

Page 4/5

Đồng phục học sinh tại phân hiệu trường K’Bra  = 38 bộ + Bánh cream + 2 gói sữa + Khẩu trang + đồ chơi + 1 gói kẹo

Đồng phục học sinh tại trường cấp 1 -2 Tahine  = 220 bộ + 2 gói sữa + 1 gói kẹo

Mái ấm Lục Hòa =  7 thùng sữa (336 gói) + 2 thùng báng cream + kẹo (gói) + 7 túi (3kg) bột giặt Aba = 21kg  + 14 xấp Rong biển + 10 hộp Thuốc Panamax (1.000v) , 9 tube Vitamine C 1.000mg và 12 chai dung dịch sát khuẩn

Thiếu nhi làng K’Bra = kẹo (gói) + đồ chơi

Phần xôi khúc đo chị Hương (Lâm gừng) ủng hộ cho đoàn

CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ

Copyright © 2013 CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ.
Email : labode.tt@gmail.com
CellPhone: 0903.772426 (Liên hệ từ thiện)
Hoặc 0903.741788 (Liên hệ về Website).
FAX : (08)39203437 (Vui lòng liên hệ trước khi Fax).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 28
Lượt truy cập: 9623195