Chào mừng đến với website của Chi Hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM                                                                                            Hạnh phúc là khi biết sẻ chia.                                                                                                    Người trồng cây Hạnh người chơi  -  Ta trồng cây Đức để đời về sau

Tin mới nhất

Thông báo

"TC Trường hạ 2022

Lá Bồ Đề (Tp.HCM)

TÀI CHÍNH CÚNG DƯỜNG  TRƯỜNG HẠ NĂM PL 2566 (2022)

TT

PHẬT TỬ PHÁT TÂM

Ngày nhận

SỐ TIỀN

01

Chánh Tâm – Diệu Hiển

 

3.000.000 đ

02

Trương Thị Bạch Mai (Pd Tịnh Hỷ)

 

4.000.000 đ

03

Ngọc Thảo

 

2.000.000 đ

04

Trương Thị Thu Sương

 

3.000.000 đ

05

Tín Phước

 

1.000.000 đ

06

Diệu Hiếu  (200k)  –  Phan Thị Cao Thắng (400k)

 

600.000 đ

07

Vương Phương Vy  (Pd Hoa Đạo)

 

10.000.000 đ

08

Nguyễn Thị Lành (Cô Giang Q.1)

 

1.000.000 đ

09

Phan Thị Bạch Lan  (Pd Hoa Hương)

 

500.000 đ

10

Nguyễn Thị Thảo

 

500.000 đ

11

Lê Thị Thâm  (nhóm của Hợp)              

Đa (01/6)

1.000.000 đ

12

Nguyễn Đức Toàn                    

Đa (02/6)

500.000 đ

13

Nguyễn Thụy Diểm Linh           

Đa (03/6)

5.000.000 đ

14

Đào Thị Tuyết Phương            

VCB (03/6)

200.000 đ

15

Gđ Hoàng - Hợp                      

Đa (05/6)

2.000.000 đ

16

Đoàn Thị Định               (nhóm của Hợp)

 

3.000.000 đ

17

Đoàn Thị Điệp               (nhóm của Hợp)

 

3.000.000 đ

18

Trương Thị Hiệp           (nhóm của Hợp)

 

1.000.000 đ

19

Nguyễn Văn Dũng        (nhóm của Hợp)

 

500.000 đ

20

Trương Thị Minh Hà     (nhóm của Hợp)

 

500.000 đ

21

Trương Thị Minh Hoa   (nhóm của Hợp)

 

500.000 đ

22

Nguyễn Anh Tuấn         (nhóm của Hợp)

 

500.000 đ

23

Nguyễn Thị Minh Hằng (nhóm của Hợp)

 

500.000 đ

24

Trương Thị Tâm           (nhóm của Hợp)

 

600.000 đ

25

Nguyễn Văn Phức        (nhóm của Hợp)

 

500.000 đ

26

Nguyễn Hữu Đồng       (nhóm của Hợp)

 

300.000 đ

27

Nguyễn Hữu Thiện       (nhóm của Hợp)

 

300.000 đ

28

Thu Hương                  (nhóm của Hợp)               13.500

 

300.000 đ

29

Trịnh Phan Quế Vi (Quận 7)     

Đa (06/6)

5.000.000 đ

30

Gđ Ngộ Ngọc     (Cao T Đoan Trang)

Đa (06/6)

1.200.000 đ

31

Cổ Ngọc Thu                           

VCB (06/6)

1.000.000 đ

32

Cổ Ngọc Thảo

 

1.000.000 đ

33

Cổ Minh Tuấn

 

1.000.000 đ

34

Phạm Thị Hoàng Oanh             

VCB (06/6)

500.000 đ

35

Flynn Phương Bùi

 

500.000 đ

36

Lúc 08h37 Ngày 07/6                                           

VCB (07/6)

1.000.000 đ

37

Ông bà  Huỳnh Quốc Bảo – Đào Thị Vượng 

Đa (08/6)

2.000.000 đ

38

Trần Nhật Tuấn    (Pd Tuệ Đản)

Đa (08/6)

10.000.000 đ

39

Bé Gia Phúc và Gia Kim 

Đa (08/6)

500.000 đ

40

Trương Thị Tố Nga

Đa (10/6)

500.000 đ

41

Ngọc Dung

 

1.000.000 đ

42

Ngọc Lan

 

500.000 đ

43

Ngọc Song

 

1.000.000 đ

44

Bích Thủy

 

300.000 đ

45

Gđ Nguyễn Kim Thanh

Đa (11/6)

2.000.000 đ

46

Gđ Phan Vi Hùng (Gò Vấp)

Đa (11/6)

3.000.000 đ

 

                                             Cộng trang 1

 

77.800.000 đ

Page ¼

47

Nhóm Lưu Thị Thùy Giang

VCB (11/6)

1.500.000 đ

48

Bùi Thị Hiệp  (Pd Hoa Diệu)

VCB (12/6)

2.100.000 đ

49

Chị Chi Kính                     (nhóm Hoa Diệu)

 

1.000.000 đ

50

Thu - Pha                         (nhóm Hoa Diệu)

 

1.000.000 đ

51

Trần Thị Em                     (nhóm Hoa Diệu)

 

2.500.000 đ

52

Võ Thanh Loan                (nhóm Hoa Diệu)

 

2.000.000 đ

53

Võ Thanh Vân  (Tân Phú) (nhóm Hoa Diệu)

 

2.000.000 đ

54

Túy Hoa           (nhóm Hoa Diệu)

 

1.000.000 đ

55

Đinh Thúy Vy   (nhóm Hoa Diệu)

 

500.000 đ

56

Chị hạnh          (nhóm Hoa Diệu)

 

500.000 đ

57

Tăng Thị Hai    (nhóm Hoa Diệu)

 

1.000.000 đ

58

Em Điệp           (nhóm Hoa Diệu)

 

1.000.000 đ

59

Chín Dình        (nhóm Hoa Diệu)

 

1.000.000 đ

60

Nguyễn Kim Thoại               (Pd Diệu Phát)

 

2.000.000 đ

61

Bình Hiệp (Bàu bàng)      (nhóm Hoa Diệu)

 

2.000.000 đ

62

Em Mai (drap màn)         (nhóm Hoa Diệu)

 

500.000 đ

63

Em Mười (Phan Thiết)     (nhóm Hoa Diệu)

 

500.000 đ

64

Gđ Thanh Nga               (nhóm Hoa Diệu)

 

1.000.000 đ

65

Lượng Mỹ                      (nhóm Hoa Diệu)

 

200.000 đ

66

Kim Loan                       (nhóm Hoa Diệu)

 

500.000 đ

67

Con gái Hạnh Lượm     (nhóm Hoa Diệu)

 

200.000 đ

68

Cháu Lành                    (nhóm Hoa Diệu)

 

1.000.000 đ

69

Cháu Hà Minh               (nhóm Hoa Diệu)

 

500.000 đ

70

Huyền Tôn Nữ Thị Cơ        (Pd Bích Diệp)

 

2.000.000 đ

71

Con gái của Hương      (nhóm Hoa Diệu)         

 

1.000.000 đ

72

Võ Kim Sơn                  (nhóm Hoa Diệu)  28.000

VCB 22/6

1.000.000 đ

73

Ông bà Lâm Dục Dân -  Nguyễn Ngọc Nga

Đa 13/6

5.000.000 đ

74

Nguyễn Ngọc Minh

Vcb 13/6

2.000.000 đ

75

Trương Thị Thu Oanh

Đa 17/6

1.000.000 đ

76

Minh Châu         (con của oanh)

 

1.000.000 đ

77

Gđ Thanh Châu (con của oanh)

 

1.000.000 đ

78

Cô Cao Trí        (bạn của Oanh)                3.500

 

500.000 đ

79

Phan Thị Bạch Lan  (Pd Hoa Hương)

Đa 18/6

500.000 đ

80

Phạm Thị Liên Huyền (nhóm Nhung Phan)

Đa 19/6

500.000 đ

81

Nguyễn Lý Phương Thanh

Đa 21/6

1.000.000 đ

82

Trần Thị Gửi   (Bạn của Diểm Linh)

Đa 21/6

1.000.000 đ

83

Nguyễn Khắc Bền

Đa 21/6

500.000 đ

84

Tạ Tuyết Nhung

Tiền mặt

500.000 đ

85

Lê Nữ Dung  (Pd Hoa Đức)

-nt-

500.000 đ

86

Dư Kim Anh

-nt-

500.000 đ

87

Chị Bảy Lan (Vĩnh Long)

-nt-

500.000 đ

88

Gđ Dương Ngọc Tuyết (Pleiku)

-nt-

2.000.000 đ

89

Gđ Nhung Phan

-nt-

3.000.000 đ

90

Minh Phan                (nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

91

Nguyễn Tường Vân (nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

92

Dương Cẩm Lan

-nt-

1.000.000 đ

93

Từ Ngọc Hồng (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

94

Hương (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

95

Hưng   (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

500.000 đ

96

Huệ     (nhóm Cẩm Lan)              4.000

-nt-

500.000 đ

 

                                              Cộng trang 2

 

55.500.000 đ

Page 2/4

97

Nguyễn Thị Hồng (Lương Hữu Khánh Q.1)

-nt-

1.000.000 đ

98

Nguyễn Thanh Huyền (giảng viên Sư phạm)

-nt-

500.000 đ

99

Nguyễn Lý Tuấn Dũng (Pd Minh Tú)

-nt-

1.000.000 đ

100

Gđ Hoàng Thiện Khánh

-nt-

1.000.000 đ

101

Gđ Hoàng Trần Thái

-nt-

2.000.000 đ

102

Lê Thị Muôn (Quận 1)   cúng dường 10 bình dầu ăn loại 5L

-nt-

2.050.000 đ

103

Phùng Thị Xuân Dung

-nt-

500.000 đ

104

Nguyễn Thị Hưng (Lâm gừng chợ đầu mối Thủ Đức)

                                               cúng dường hạt nêm

-nt-

1.400.000 đ

105

Nguyễn Vương Lan Anh          cúng dường 500kg gạo

-nt-

7.000.000 đ

106

Nhóm Anh Thương (Bến Thành)

-nt-

2.000.000 đ

107

Gđ Vĩnh Đức   (Quận 1)  (nhóm Trần Nga)

-nt-

500.000 đ

108

Lê Phương      (Bình Tân)

-nt-

3.000.000 đ

109

Phụng My        (Quận 5)

-nt-

500.000 đ

110

Nhâm Tô Muội (Quận 5)

-nt-

500.000 đ

111

Quế Nga          (Quận 8)

-nt-

500.000 đ

112

Chị Hoa           (Quận 8)

-nt-

200.000 đ

113

Mỹ Phương     (Quận 8)

-nt-

100.000 đ

114

Mỹ Dung         (Quận 11)

-nt-

200.000 đ

115

Nga Bưởi        (Quận 1)

-nt-

200.000 đ

116

Mặc Bình        (Quận 4)

-nt-

100.000 đ

117

Chị Minh         (Quận 1)

-nt-

600.000 đ

118

Oanh Trương (Quận 5)

-nt-

500.000 đ

119

Chị Thu          (Quận 1)

-nt-

100.000 đ

120

Nga                (Quận 1)

-nt-

200.000 đ

121

Chị Thu Yến   (Quận 7)

-nt-

210.000 đ

122

Chị Thu Ks     (Quận 1)

-nt-

210.000 đ

123

Chị Kiều         (Quận 1)

-nt-

210.000 đ

124

Chị Hằng       (Quận 4)

-nt-

210.000 đ

125

Cô Bình         (Quận 3)  (nhóm Trần Nga)     

-nt-

210.000 đ

126

Thy Lê    (chợ đầu mối)  (nhóm Trần Nga) 9.250 

  Nhóm Trần Nga (Ng Thái Bình) từ số 105 -124 cúng dường 20 cây bún gạo, 10kg sườn chay, 10kg nấm đông cô

-nt-

1.000.000 đ

127

Lê Thị Kim Cúc

-nt-

200.000 đ

128

Xuân Quý – Xuân Lan

-nt-

500.000 đ

129

Lê Thị Tuyết Nhung  (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

130

Thái Thị Mỹ Tân

Đa 23/6

500.000 đ

131

Thái Thị Thu Hà                    (nhóm Mỹ Tân)

 

1.000.000 đ

132

Vĩnh Phong – Thanh Huyền (nhóm Mỹ Tân)

 

1.000.000 đ

133

Trí Dũng – Song Toàn         (nhóm Mỹ Tân)     3.500

 

1.000.000 đ

 

                                                  Cộng trang 3

 

32.400.000 đ

 

                                        Tổng cộng (1+2+3)

 

165.700.000 đ

 

PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG HIỆN VẬT

TT

PHÁT TÂM

HIỆN VẬT

01

Chị Từ Xứng

- 50 hộp thuốc Pain Relief (Acetaminophen) 500mg

02

Tạ Tuyết Nhung

- 100 chai muối tiêu

- 20 hủ mắm chay

 

 

   

03

Gđ Trần Thị Phương Thảo

- 100 cái chén

04

Gđ Minh Thạnh

- 10 bình nước rửa chén (bình 5L)

- Chị Hương (Lâm gừng chợ đầu mối Thủ Đức) ủng hộ cho đoàn hành hương 100 viên xôi

CHI THỰC TẾ

TT

CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01

Gạo                                                             500kg x        14.000đ

7.000.000 đ

02

Mì chay (Gấu)                                       100 thùng x        74.000đ

7.400.000 đ

03

Dầu ăn (bình 5L)                                       20 bình x      205.000đ

4.100.000 đ

04

Đường (gói 1kg)                                            50kg x        22.000đ

1.100.000 đ

05

Nước tương (Hương Việt) (thùng 24 chai) 10 thùng x      144.000đ

1.440.000 đ

06

Bún gạo (cây 6kg)                                      20 cây x      160.000đ

3.200.000 đ

07

Nấm đông cô (túi/kg)                                     10kg x      210.000đ

2.100.000 đ

08

Sườn chay (gói/kg)                                      10 gói x      160.000đ

1.600.000 đ

09

Bóng cá chay (gói/kg)                                    10kg x      160.000đ

1.600.000 đ

10

Hạt nêm (gói/kg)                                          42 gói x        40.000đ

1.680.000 đ

11

Rong biển (cây/25 xấp)                               10 cây x      240.000đ

2.400.000 đ

12

Bánh biscuit cream (thùng 24 cây)            20 thùng x        63.000đ

1.260.000 đ

13

Cúng dường tiền mặt của đoàn          10 điểm TH x 13.000.000đ

130.000.000 đ

 

                                                                       Tổng cộng chi

164.880.000 đ

 

                                                 TỔNG THU :  165.700.000 đ

                                                 TỔNG CHI :   164.880.000 đ

                                                 TỒN :                    820.000 đ

Số tiền còn lại này xin được bù phụ cho chi phí tiền xe, nước uống, ăn linh tinh trên xe của đoàn…(vì số người đi ít hơn số ghế, trong khi tiền chia đều theo số ghế nên bị thiếu hụt) . 

Ghi chú:

- Ngoài tịnh tài cúng dường của đoàn, phần tịnh tài của các cá nhân cúng dường thêm trực tiếp ước không dưới 12 triệu (trong đó Phật tử từ Mỹ gửi về làm thành 10 bao thư, 1 bao thư 5 triệu/mỗi điểm)

- LBĐ có nhận 7.000.000 đ của Phương Vi (USA) làm 10 bao thư cầu siêu riêng (VCB 07/6) 

- LBĐ có nhận 2.000.000 đ của Phạm Lệ Hồng (USA) làm 10 bao thư cầu siêu riêng (Đa 19/6)

 

PHÂN BỔ TỊNH VẬT - TỊNH TÀI CÚNG DƯỜNG TẠI MỖI ĐIỂM AN CƯ (10 Điểm)

KONTUM : Pháp Hoa – Huệ Chiếu   GIA LAI Bửu Sơn – Bửu Thắng – TC phật học   DAKLAK : Dược Sư – Khải Đoan   DAKNONG : Hoa Ngiêm – Phước Quang   BÌNH PHƯỚC : Quang Minh (do năm nay Bình Phước không có tổ chức Điểm An cư Kiết hạ của Tăng (chỉ tùng hạ)

TT

TỊNH VẬT

SỐ LƯỢNG

TT

TỊNH VẬT

SỐ LƯỢNG

01

Gạo

50 kg

10

Rong biển (cây 24 xấp)

1 cây  

02

10 thùng

11

Hạt nêm (gói/kg)

4 kg (gói)

03

Bún gạo

2 cây

12

Bánh biscuit cream

2 thùng

04

Dầu ăn (bình 5L)

2 bình

13

Thuốc Pain Relief

5 hộp (H/100v)

05

Nước tương

1 thùng

14

Muối tiêu

10 chai

06

Đường

5 kg

15

Mắm chay

2 hủ

07

Nấm đông cô

1 kg

16

Nuốc rửa chén (bình/5L)

1 bình

08

Sườn chay

1 kg

17

Chén

100 cái ***

09

Bong bóng chay

1 kg

18

Tịnh tài của đoàn

13.000.000 đ

 

Ghi chú:      100 cái chén cúng dường đến Trường TC Phật học Tăng Ni tỉnh Gia Lai

Bảng công khai tài chính này cũng đã được in thành văn bản, gửi đến mọi người trong chuyến hành hương và cũng được gửi đến 10 chùa là Hạ trường An cư  

Page 4/4

CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ

Copyright © 2013 CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ.
Email : labode.tt@gmail.com
CellPhone: 0903.772426 (Liên hệ từ thiện)
Hoặc 0903.741788 (Liên hệ về Website).
FAX : (08)39203437 (Vui lòng liên hệ trước khi Fax).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 18
Lượt truy cập: 9239036