Chào mừng đến với website của Chi Hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM                                                                                            Hạnh phúc là khi biết sẻ chia.                                                                                                    Người trồng cây Hạnh người chơi  -  Ta trồng cây Đức để đời về sau

Tin mới nhất

Thông báo

"TC Đến với làng cùi Eana. Krong Ana - Dak Lak

TÀI CHÍNH LÀNG CÙI EANA . KRONG ANA – DAK LAK (22/10/2022)

(Theo nghị định 93 của chính phủ qui định về những hoạt động từ thiện (tổ chức và cá nhân) và thông tư 41 của BTC. Để tiện kiểm tra, đối chiếu khi cần. Tiền ủng hộ ta sẽ ghi theo thứ tự thời gian và nơi nhận. Các nhóm ủng hộ nhiều lần thời điểm khác nhau vui lòng xem theo thứ tự thời gian, ngân hàng hoặc tiền mặt…)

TT

ÂN NHÂN

 

SỐ TIỀN

 

Tồn của phần quà tại Phụng Hiệp và Cư Jut chuyển sang

 

252.000 đ

01

Lan Phan (Quận 6)

VCB 22/9

500.000 đ

02

Nguyễn Thị Thu Thủy (Thanh Quang)

VCB 23/9

2.000.000 đ

03

Gđ Hoàng – Hợp

VCB 26/9

2.000.000 đ

04

Bà Lê Thị Đáng          (Nhóm của Hợp)

-nt-

3.000.000 đ

05

Trương Thị Diểm        (Nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

06

Trương Thị Hiệp         (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

07

Nguyễn Văn Dũng      (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

08

Trương Thị Minh Hà   (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

09

Trương Thị Minh Hoa (Nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

10

Nguyễn Anh Tuấn      (Nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

11

Lê Thị Thâm               (Nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

12

Trương Thị Tâm         (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

13

Nguyễn Văn Phức      (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

14

Nguyễn Hữu Đồng     (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

15

Nguyễn Hữu Thiện     (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

16

Đào thị Thu Hương    (Nhóm của Hợp)                       13.000

-nt-

500.000 đ

17

Nguyễn Thị Minh Bình 

VCB 27/9

800.000 đ

18

Trần Thị Diểm Phúc

VCB 29/9

2.000.000 đ

19

Khương Thị Thu Hà

VCB 29/9

200.000 đ

20

Bùi Thị Hiệp   (Hoa Diệu)

VCB 29/9

2.000.000 đ

21

Võ Thị Thanh Vân          (nhóm Hoa Diệu)

VCB 01/10

2.000.000 đ

22

Nguyễn Thị Lệ Hương   (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

23

Hương (con gái chị Hiệp) (nhóm Hoa Diệu)                  4.000

-nt-

1.000.000 đ

24

Ngọc Giàu

VCB 02/10

200.000 đ

25

Nguyễn Khắc Bền (Bình Dương)

VCB 02/10

500.000 đ

26

Đoàn Thị Định          (Nhóm của Hợp)

VCB 03/10

2.000.000 đ

27

Nguyễn Thị Hân

VCB 04/10

2.000.000 đ

28

Nguyễn Thị Hạnh (Ngộ Ngọc)    

VCB 05/10

1.000.000 đ

29

Tâm Huỳnh    (nhóm Đức Toàn)

VCB 05/10

500.000 đ

30

Huyền Phạm (nhóm Đức Toàn)                                        700

-nt-

200.000 đ

31

Tạ Thị Tuyết Nhung (Quận 6)

VCB 06/10

500.000 đ

32

Lê Nữ Dung  (Quận 1)

-nt-

500.000 đ

33

Dư Kim Anh  (Quận 3)

-nt-

500.000 đ

34

Chị Bảy Lan  (Vĩnh Long)                                           2.000

-nt-

500.000 đ

35

Nhận lúc 19h20 ngày 06/10/2022 

VCB 06/10

500.000 đ

36

Nguyễn Ngọc Nga – Lin Yu Min

VCB 07/10

10.000.000 đ

37

Nguyễn Phương Nga

VCB 07/10

500.000 đ

38

Phan Vi Hùng  (Hoành Phan)

VCB 07/10

3.000.000 đ

39

Lý Lan   (Quận 6)

VCB 07/10

1.000.000 đ

40

Bs Nguyễn Kim Phượng (thẩm mỹ)

VCB 07/10

1.000.000 đ

 

                                                               Cộng trang 1

 

49.152.000 đ

Page ¼

41

Nguyễn Thị Thảo Tâm (nhóm Tuấn Cổ)

VCB 07/10

500.000 đ

42

Bùi Kiều An                  (nhóm Tuấn Cổ)

VCB 07/10

500.000 đ

43

Lìu Xì Kín                     (nhóm Tuấn Cổ)

VCB 07/10

500.000 đ

44

Cổ Minh Tuấn

VCB 08/10

500.000 đ

45

Cổ Ngọc Thảo

-nt-

1.000.000 đ

46

Cổ Ngọc Thu                                                             2.500

-nt-

1.000.000 đ

47

Nguyễn Thị Quỳnh Anh (nhóm Diểm Phúc)

VCB 08/10

500.000 đ

48

Lê Trong Quyết       (Dak Song)

VCB 08/10

2.000.000 đ

49

Hoàng Thị Kim Dung          (bạn của Hồ Thu)

VCB 08/10

500.000 đ

50

Nguyễn Thị Ngọc Phương (bạn của Hồ Thu)

VCB 08/10

500.000 đ

51

Phạm Thanh Thuy     (bạn Ngọc Nga)

VCB 11/10

1.000.000 đ

52

Trần Thị Thuy

VCB 11/10

1.000.000 đ

53

Lưu Thị Thùy Giang

vcb 12/10

1.500.000 đ

54

Nguyễn Lý Phương Thanh

-nt-

1.000.000 đ

55

Lê Thị Muôn      (Cầu Kho Q.1)

VCB 13/10

2.000.000 đ

56

Tiêu Bích Hạnh (nhóm Thùy Giang)

vcb 16/10

500.000 đ

57c

Lê Thị Hồ Thu

VCB 17/10

500.000 đ

58c

Phạm Chương Đài       (nhóm của Hợp)

VCB 19/10

300.000 đ

59c

Nguyễn Thị Minh Liên  (bạn của Ngọc Nga)

VCB 19/10

5.000.000đ

 

60

Bùi Nguyễn Tố Như (nhóm Nhung Phan)

Đa 23/9

1.000.000 đ

61

Bé Nguyệt Cầm       (nhóm Nhung Phan)                      1.500

-nt-

500.000 đ

62

Nguyễn Thụy Diểm Linh

Đa 29/9

5.000.000 đ

63

Trịnh Phan Quế Vi (Quận 7)

Đa 29/9

2.000.000 đ

64

Đỗ Thị Phương Loan (nhóm Nhung Phan)

Đa 08/10

3.000.000 đ

65

Minh Phan                 (nhóm Nhung Phan)

-nt-

300.000 đ

66

Bác Nguyễn Thị Lệ

-nt-

300.000 đ

67

Chị Linh Trần                      tương đương 50usd

-nt-

1.200.000 đ

68

Em Trần Đức Phú                                                     5.300

-nt-

500.000 đ

69

Bé Huỳnh Song Ngọc Lam (Nguyên) (nhóm Nhung Phan)

Đa 09/10

500.000 đ

70

Đoàn Thị Thúy Liễu  (Giáo viên)

Đa 08/10

1.000.000 đ

71

Phạm Thị Hoàng Oanh

Đa 10/10

500.000 đ

72

Dịch Covid tiền hỗ trợ nhà ở (Oanh Phạm)

-nt-

1.500.000 đ

73

Flynn Phương Bùi (nhóm Oanh Phạm)

-nt-

500.000 đ

74

Chị Ty Hon            (nhóm Oanh Phạm)

-nt-

2.180.000 đ

75

Nguyễn Thị Hồng Nga       (nhóm Nhung Phan)

Đa 11/10

300.000 đ

76

Ngô Thùy Như                   (nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

77

Chị Hoàng Lan (Lan Quận) (nhóm Nhung Phan)

-nt-

2.000.000 đ

78

Trần Thị Thu Vân     (Phú Lâm A)

Đa 11/10

1.000.000 đ

79

Ông bà Bảo Thành  (Phú Lâm A)

-nt-

1.000.000 đ

80

Chị Ánh               (nhóm Thu Vân)

-nt-

500.000 đ

81

Chị Liên              (nhóm Thu Vân)

-nt-

200.000 đ

82

Chị Tuyết Hằng  (nhóm Thu Vân)

-nt-

200.000 đ

83

Phạm Đài Trang (nhóm Thu Vân)                              

-nt-

1.000.000 đ

84

Bà Loan Phùng  (nhóm Thu Vân)                                 

-nt-

1.000.000 đ

85

Hoa Phùng         (nhóm Thu Vân)                                 5.900                      

-nt-

1.000.000 đ

96

Đoàn Thị Thúy Liễu     (Giáo viên)

Đa 12/10

1.000.000 đ

87

Trần Nhật Tuấn  (Tý Q.4)

Đa 13/10

10.000.000 đ

88

Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ và cô Diệp (nhóm Nhung Phan)

Đa 13/10

1.000.000 đ

 

                                                          Cộng trang 2

 

60.980.000 đ

Page 2/4

89

Dì Tám Hường (Cx Phú Lâm A) (nhóm Thu Vân)                    

Đa 13/10

500.000 đ

90

Đoàn Thị Thúy Liễu    (Giáo viên)

Đa 14/10

1.000.000 đ

91

Chị Tư (Tân Hòa Đông)             (nhóm Thu Vân)

Đa 14/10

1.000.000 đ

92

Trương Thị Bạch Mai (Diệu Phước)

TM

3.000.000 đ

93

Chị Ngọc Thảo

 

2.000.000 đ

94

Trương Thị Thu Sương

 

2.000.000 đ

95

C Diệu Báu

 

500.000 đ

96

C Huệ Mai

 

200.000 đ

97

Tân - Lộc

 

2.000.000 đ

98

Ngọc Ánh (tiệm bánh Ngọc Ánh Bạc Liêu)

 

2.000.000 đ

99

Lâm Hữu Tài (Quận 1)

 

1.500.000 đ

100

Gđ Hoàng Thiện Khánh

 

1.000.000 đ

101

Gđ Hoàng Trần Thái

 

2.000.000 đ

102

Từ Cẩm Lan           (Quận 1)

 

1.000.000 đ

103

Từ Thị Ngọc Hồng (Quận 1) (nhóm Cẩm Lan)

 

2.000.000 đ

104

Trần Thị Ngọc Hương         (nhóm Cẩm Lan)

 

1.000.000 đ

105

Trương Mỹ Thái                  (nhóm Cẩm Lan)

 

1.000.000 đ

106

Chị Sáu                               (nhóm Cẩm Lan)

 

100.000 đ

107

Hà Quốc Vi                         (nhóm Cẩm Lan)

 

 500.000 đ

 

                                                            Cộng trang 3

 

24.300.000 đ

 

                                                    Tổng cộng (1+2+3)

 

134.432.000 đ

 

ỦNG HỘ BẰNG HIỆN VẬT

TT

ÂN NHÂN

HIỆN VẬT

01

Trân (Shop Huyền Trân Q.7)

- 142 cái váy, đầm lớn nhỏ

02

Nguyễn Đức Toàn

- 8 thùng dầu gội đầu L’Oreal 130ml (Thailand)

03

Bé Hoàng Nguyễn Khánh An

Hoàng Nguyễn Thảo An

- 140 cái khăn tắm

04

Nhóm Thảo Khánh kết nối

- 140 áo thiếu nhi

05

Gđ Nguyễn Duy Đông

- 102 cái áo khoác ấm

06

Thành hội BTBNN

- 205 áo thun nam

07

Chị Từ Xứng (nhóm Nhung Phan)

- 28 lọ Pain Relief

08

Phạm Thị Thương Huyền (nhóm Nhung Phan)

- 200 cái quần lót nữ

09

Phùng Quốc Huy

- 5 thùng sữa (240 gói dành cho thiếu nhi)

10

Phùng Thanh Quyên – Phùng Quốc Huy

- 180 kg cá Sapa nhập khẩu (loại size lớn)

11

Nguyễn Lý Tuấn Dũng

- 100 túi xách + 100 cái bao bà con đựng quà

 

Chị Hương (Lâm gừng chợ đầu mối Thủ Đức) ủng hộ cho đoàn 70 viên xôi  

CHI CHƯƠNG TRÌNH LÀNG CÙI EANA

TT

CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01

Mua 1 xe lăn tặng bà Phạm Thị Năm (1941) xã Phước An huyện Hớn Quảng BP, đang trọ tại 1086 Kha Vạn cân . P. Linh Chiểu . Thủ Đức , gia đình nghèo bà bị gảy xương khớp háng không tự đi lại được

 

1.450.000 đ

02

Mua gạo                                               1.350kg x 12.000đ

16.200.000 đ

03

Mì ăn liền Kokomi                             135 thùng x 71.000đ

9.585.000 đ

04

Nước mắm                                          270 chai x 11.000đ

2.970.000 đ

05

Nước tương (0.5L)                              270 chai x   5.100đ

1.377.000 đ

 

                                                                                         Cộng

31.582.000 đ

Page ¾

06

Dầu ăn (1L)                                                 135 x 3 7.000đ

4.995.000 đ

07

Đường (1kg)                                            135kg x  21.000đ     

2.835.000 đ

08

Trứng gà (hộp 10 trứng lớn)                     135 hộp x  25.000đ     41.337

3.375.000 đ

09

Hạt nêm Meizan (1kg)                           135 gói x   29.000đ

3.915.000 đ

10

Bột ngọt                                                 135 gói x   25.000đ

3.375.000 đ

11

Xúc xích                                                 270 gói x   17.500đ

4.725.000 đ

12

Bánh xốp (thùng /60gói)                        10 thùng x 125.000đ

1.250.000 đ

13

Mua bột giặt Net (600gr/gói)                   270 gói x   15.000đ

4.050.000 đ

14

Mua thêm mền nĩ (hiện có thiếu)               10 cái x   56.000đ

560.000 đ

15

Mua túi bóng kính đựng quần áo 10kg

500.000 đ

16

Mua túi xốp đựng cá

70.000 đ

17

Mua thêm đồ chơi cho trẻ em tại Dak Wil và Eana

1.040.000 đ

18

Mua thuốc tây tặng Bv Eana (List đính kèm)

10.154.500 đ

19

Tiền mặt mỗi phần quà tại Eana                    135 phần x 400.000đ

54.000.000 đ

20

Hỗ trợ thêm phần tiền mặt tặng bà con nghèo tại Dak Wil

(điểm đến thứ 1 của hành trình, nâng tiền mặt bà con tại Dak Wil = 300.000đ)     

                                                                         60 phần x 100.000đ

 

6.000.000 đ

 

                                                                                            Cộng

100.844.500 đ

 

                                                                                      Tộng cộng

132426.500 đ

 

Ghi chú :

- Trong số cá Sapa có dùng luôn cho 60 phần quà tại Dak Wil

- Mục 02 – 08 và mục 13 là nhờ mua tại Buôn Ma Thuộc

                                                       TỔNG THU :  134.432.000 đ

                                                       TỔNG CHI :    132.426.500 đ

                                                       TỒN :                  2.005.500 đ

(Số tồn này sẽ được chuyển cho chương trình sau)

PHÁT SINH TRONG CHUYẾN ĐI

THU

SỐ TIỀN

CHI

SỐ TIỀN

Phạm Thị Ngọc Lan

(Cô của Oanh Phạm)

2.000.000 đ

 

 

Chị Tâm

(nhóm cô Ngọc Lan)

500.000 đ

 

 

Tại Eana ta có dư 4 phần quà, đd MT xã xin để cho lại người có hoàn cảnh khó khăn, theo thống nhất ta chỉ trao hiện vật, phần tiền mặt không trao + 1 bao thư còn lại ???

 

2.000.000 đ

Tại Dak Wil được biết về hoàn cảnh gđ có 2 con ở thôn 18 xã Dak Wil, cả 2 cháu Hà Duy Khánh (2016) và Kim Duyên (2018) đều bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Đoàn thống nhất trích tặng 2 cháu

 

1.000.000đ

2.005.500đ + 4.500.000đ  - 1.000.000đ  = 5.505.500đ

Như vậy tồn sau chuyến Eana (22/10/2022) chuyển cho chương trình sau là = 5.505.500 đ


CHI TIẾT PHẦN QUÀ TẠI LÀNG EANA . KRONG ANA – DAK LAK (135 phần)

TT

VẬT PHẨM

SỐ LƯỢNG

TT

VẬT PHẨM

SỐ LƯỢNG

01

Gạo

10kg

12

Shampoo L’Oreal

1 chai

02

1 thùng

13

Bột giặt  600gr/gói

2 gói

03

Nước mắm

2 chai

14

Áo thun nam

1 cái

04

Nước tương

2 chai

15

Áo nữ tổng hợp

1 cái

05

Dầu ăn

1 chai

16

Áo thiếu nhi

1 cái

06

Đường

1kg

17

Quần lót nữ

1 cái

07

Hạt nêm Meizan

1kg

18

Khăn tắm

1 cái

08

Bột ngọt (450gr)

1 gói

19

Mền nĩ

1 cái

09

Xúc xích

2 gói

20

Tiền mặt

400.000 đ

10

Trứng gà (hộp 10 trứng)

1 hộp

 

Thuốc tân dược hỗ trợ Bv điều trị bệnh phong (list)

4 thùng +

11

Cá Sapa nhập khẩu

1kg

 

 

 

Bánh xốp

3 gói

 

 

 

 

Bảng công khai tài chính này, đã được in thành văn bản gửi đến mọi người trong chuyến đi 

Chi hội Lá Bồ Đề

                                                                         Page 4/4

CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ

Copyright © 2013 CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ.
Email : labode.tt@gmail.com
CellPhone: 0903.772426 (Liên hệ từ thiện)
Hoặc 0903.741788 (Liên hệ về Website).
FAX : (08)39203437 (Vui lòng liên hệ trước khi Fax).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 41
Lượt truy cập: 9569008