Chào mừng đến với website của Chi Hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM                                                                                            Hạnh phúc là khi biết sẻ chia.                                                                                                    Người trồng cây Hạnh người chơi  -  Ta trồng cây Đức để đời về sau

Tin mới nhất

Thông báo

"TC . ĐẾN 16 LÀNG CÙI TẠI GIA LAI (12/22)

TÀI CHÍNH GIA LAI (17/12/2022)

SẺ CHIA CÙNG BỆNH NHÂN PHONG (CÙI) TẠI IA GRAI – CHƯ PRONG – ĐỨC CƠ – CHƯ PƯH.

(Phần màu đỏ là bổ sung sau khi bản công khai được in thành văn bản gửi đến mọi người)

TT

ÂN NHÂN

NƠI NHẬN

SỐ TIỀN

 

Kinh phí tồn từ chuyến Eana (Dak Lak) 22/10

 

5.505.500 đ

 

Trích 50% kinh phí tồn (cầu, giếng) sau khi hoàn thành cầu Phụng Hiệp (17/9/2022). Hỗ trợ để tạo giếng nước tại điểm trường cấp 1 Luh Ngo – Luh Rưng lần này (đã hội ý trong BCH)

 

 

40.000.000 đ

01

Đặng Phan Xuân Hoàng               (ủng hộ giếng nước)

VCB 06/11/22

500.000 đ

02

Ngọc Giàu (chị Hương chợ đầu mối)(ủng hộ giếng nước)

VCB 06/11

200.000 đ

03

Bé Nghĩa - Bé Phúc (con của Xuân Hoàng)                

VCB 06/11

1.000.000 đ

04

Hội Việt kiều Tahtong (Tai Wan)

VCB 14/11

16.300.000 đ

05

Nguyễn Ngọc Nga – Lin Yu Min

VCB 14/11

20.000.000 đ

06

Đào Thị Tuyết Phương

VCB 14/11

200.000 đ

07

Gđ Bs Đức Long - Bạch Huệ (New Zealand)

VCB 16/11

5.000.000 đ

08

Khắc Bền (Bình Dương)

VCB 19/11

1.000.000 đ

09

Bùi Thị Hiệp (Hoa Diệu)

VCB 19/11

1.500.000 đ

10

Gđ Hoàng – Hợp

VCB 21/11

1.000.000 đ

11

Trương Thị Diễm          (nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

12

Trương Thi Tâm           (nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

13

Nguyễn Văn Phức        (nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

14

Trương Thị Hiệp          (nhóm của Hợp)

-nt-

300.000 đ

15

Đoàn Thi Định              (nhóm của Hợp)

-nt-

2.000.000 đ

16

Lê Thị Thâm                 (nhóm của Hợp)

-nt-

1.500.000 đ

17

Nguyễn Văn Dũng       (nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

18

Trương Thị Minh Hà    (nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

19

Trương Thị Minh Hoa  (nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

20

Nguyễn Anh Tuấn       (nhóm của Hợp)        11.800

-nt-

1.000.000 đ

21

Nguyễn Vũ Thùy Linh    (nhóm Thùy Giang)

VCB 21/11

500.000 đ

22

Nguyễn Đức Toàn

VCB 21/11

500.000 đ

23

Thái Hồng Bảo Ngọc + Huỳnh Nữ Nhi

VCB 22/11

400.000 đ

24

Ngô Thị Hiển

VCB 23/11

500.000 đ

25

Bs Nguyễn Kim Phượng (thẩm mỹ)

VCB 24/11

500.000 đ

26

Gđ Bs Trần Minh Trí và Bs Nguyễn Kim Phượng

                                          (ủng hộ 100kg gạo)

VCB 24/11

1.350.000 đ

27

Trương Thị Thu Oanh

VCB 25/11

1.000.000 đ

28

Gđ Minh Châu

-nt-

1.000.000 đ

29

Gđ Thanh Châu

-nt-

1.000.000 đ

30

Chị Cao trí                                                   3.500

-nt-

500.000 đ

31

Ngọc Giàu (con chị Hương chợ đầu mối)

VCB 25/11

200.000 đ

32

Khương Thị Thu Hà

VCB 26/11

200.000 đ

33

Lan Phan (Hoa Hương)

VCB 26/11

500.000 đ

34

Gđ Phan Vi Hùng

VCB 26/11

3.000.000 đ

35

Gđ Phan Hoàng Đạt

VCB 26/11

1.500.000 đ

36

Đinh Văn Hệ 

VCB 26/11

1.000.000 đ

37

Kim Le   (Canada)

VCB 27/11

2.000.000 đ

38

Lưu Thị Thùy Giang

vcb 28/11

2.000.000 đ

39

C Hạnh  ??

VCB 02/12

500.000 đ

 

                                                   Cộng trang 1

 

121.155.500 đ

Page 1/5

40

Bạn Hải hồi hướng cho ông Dương Văn Lợi

VCB 02/12

500.000 đ

41

Đào Thị Tuyết Phương

VCB 03/12

200.000 đ

42

Cổ Thị Ngọc Thu

VCB 05/12

1.000.000 đ

43

Hải Đăng – Hoài Thanh

VCB 05/12

1.000.000 đ

44

Gđ Hoài Trang

VCB 06/12

1.000.000 đ

45

Phạm Thị Đông Giang

VCB 06/12

1.000.000 đ

46

Nguyễn Thị Minh Liên (bạn của N Nga)

VCB 07/12

5.000.000 đ

47

Nguyễn Ngọc Minh (Mỹ phẩm)

vcb 07/12

2.000.000 đ

48

Trần Nhật Tuấn (Tuệ Đản)

VCB 07/12

10.000.000 đ

49

Đinh Thị Thanh Hương (ủng hộ giếng nước)

VCB 08/12

500.000 đ

50

Phạm Thị Thanh Thúy (bạn của N Nga)

VCB 14/12

1.000.000 đ

51

Gđ Phan Hoàng – Ngọc Ánh

VCB 14/12

2.000.000 đ

52

Nguyễn Thụy Diểm Linh

Đa 06/11

5.000.000 đ

53

Liên Thủy                (nhóm Nhung Phan)

Đa 17/11

500.000 đ

54

Bác Nguyễn Thị Lệ (nhóm Nhung Phan)

-nt-

2.000.000 đ

55

Nguyễn Thị Nhỡ     (nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

56

Phùng Thị Xuân Đào

Đa 23/11

1.000.000 đ

57

Trịnh Phan Quế Vi  (Quận 7)

Đa 26/11

2.000.000 đ

58

Tony Lương     (Code 88)

Đa 26/11

1.000.000 đ

59

Flynn Phương (Code 88)

-nt-

500.000 đ

60

Chị Diểm Linh  (ck cho Oanh dư tiền)

-nt-

1.200.000 đ

61

Chị Thúy          (ck cho Oanh dư tiền)             2.900

-nt-

200.000 đ

62

Gđ Phượng Phan     (nhóm Nhung Phan)

Đa 27/11

2.000.000 đ

63

Nguyễn Đức Hoằng (nhóm Nhung Phan)

Đa 28/11

5.000.000 đ

64

Thái Thị Ngọc Liên                        (ủng hộ giếng nước)

Đa 29/11

5.000.000 đ

65

Nhất Tâm Charity USA  (Thúy Liễu kết nối)         

(ủng hộ tại điểm phát quà thứ 1 : dầu ăn, nước mắm, nước tương . Mỗi thứ 150 chai )


Đa 30/11


9.120.000 đ

66

Nguyễn Thị Thảo           (còn 500k QTT tháng 12)

Đa 30/11

500.000 đ

67

Linh Trần    (nhóm Nhung Phan)     tương đương 50usd

Đa 03/12

1.230.000 đ

68

Trương Hoàng Diểm Uyên (nhóm Nhung Phan)

Đa 04/12

1.000.000 đ

69

Bùi Thị Hiệp (Hoa Diệu)  (lần 2)

Đa 04/12

1.000.000 đ

70

Nguyễn Thị Lệ Hương (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

71

Tăng Thị Hai                (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

72

Cháu Thanh                 (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

73

Hương con gái chị Hiệp (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

74

Trần Thị Em                 (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

75

Chị Chi Kính                (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

76

Thủy (tạp hóa)             (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

77

Loan Đào                     (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

78

Loan Võ                       (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

79

Loan (nhỏ)                   (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

80

Võ Thị Thanh Vân       (nhóm Hoa Diệu)    

-nt-

500.000 đ

81

Hoa Túy                      (nhóm Hoa Diệu)

Đa 05/12

500.000 đ

82

Vân Muôn                   (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

83

Thanh Nga                  (nhóm Hoa Diệu)

 

300.000 đ

84

Chị út  Rui                   (nhóm Hoa Diệu)

 

500.000 đ

85

Lâm Hữu Tài (Quận 1)

Đa 05/12

1.500.000 đ

86

Nguyễn Thị Nhở   (nhóm Nhung Phan)

Đa 05/12

1.000.000 đ

87

Thái Thị Mỹ Tân

Đa 12/12

500.000 đ

88

Trần Thanh Hằng (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

1.000.000 đ

 

                                                   Cộng trang 2

 

78.750.000 đ

Page 2/5

89

Trịnh Thu Thủy    (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

500.000 đ

90

Trần Thanh Huyền (nhóm Mỹ Tân)

Đa 14/12

500.000 đ

91

Nguyễn Thị Hưng (Lâm gừng chợ đầu mối ThủĐức)

                                 tương đương 270kg đường

 

5.800.000 đ

92

Trương Thị Bạch Mai  (Diệu Phước)

TM

5.000.000 đ

93

Trương Thị Thu Sương

 

3.000.000 đ

94

Cô Quý (Lương Hữu Khánh Q.1)

 

2.000.000 đ

95

Gđ Lâm Chánh Nghĩa  (35/97 Trần Đình Xu)

 

2.000.000 đ

96

Cố Sư cô Như Tín

 

300.000 đ

97

Tân - Lộc

 

3.000.000 đ

98

Gđ Phan Thị Mỹ Hiền (nhóm Nhung Phan)

 

500.000 đ

99

Gđ Phạm Ngọc Dũng (nhóm Nhung Phan)

 

500.000 đ

100

Gđ Lý Bạch Vân         (nhóm Nhung Phan)

 

530.000 đ

101

Chị Lê T Kim Xuân (họa sĩ)  (nhóm Nhung Phan)

 

500.000 đ

102

Nguyễn Thị Tường Vân       (nhóm Nhung Phan)

 

500.000 đ

103

Gđ Hoàng Thiện Khánh                (ủng hộ giếng nước)

 

1.000.000 đ

104

Gđ Hoàng Trần Thái                     (ủng hộ giếng nước)

 

1.000.000 đ

105

Gđ Hoàng Trần Thái       (ủng hộ quà làng cùi)

 

1.000.000 đ

106

Nguyễn Đăng Khoa (Quận 1)

 

1.000.000 đ

107

Lê Nữ Dung             (Quận 1)            

 

500.000 đ

108

Dương Cẩm Lan     (Quận 1)

 

1.500.000 đ

109

Dương Cẩm Hưng  (nhóm Cẩm Lan)

 

1.000.000 đ

110

Huỳnh Tuấn Phát    (nhóm Cẩm Lan)

 

5.000.000 đ

111

Huỳnh Gia Văn        (nhóm Cẩm Lan)

 

500.000 đ

112

Dương Cẩm Linh    (nhóm Cẩm Lan)

 

1.000.000 đ

113

Hương                    (nhóm Cẩm Lan)

 

500.000 đ

114

Hà Quốc Vi             (nhóm Cẩm Lan)           10.000

 

500.000 đ

115

Tạ Thị Tuyết Nhung (Quận 6)

 

1.000.000 đ

116

Nguyễn Lý Tuấn Dũng (Quận 3)     (ủng hộ giếng nước)

 

500.000 đ

117

Dư Kim Anh (Quận 3)                         (ủng hộ giếng nước)

 

200.000 đ

118

Lê Nữ Dung (Quận 1)                         (ủng hộ giếng nước)

 

500.000 đ

119

Trần Thị Thu Lan (nhóm cô Dung)  (ủng hộ giếng nước)

 

1.000.000 đ

120

Bạch Thị Kiều Trang (nhóm cô Dung)     (ủng hộ giếng)

 

500.000 đ

121

Châu Thanh Bình (nhóm cô Dung)  (ủng hộ giếng nước)

 

500.000 đ

122

Châu Thành Nhân (nhóm cô Dung)         (ủng hộ giếng)

 

500.000 đ

123

Châu Thị Nguyệt (nhóm cô Dung)   (ủng hộ giếng nước)

 

1.000.000 đ

124

Hồ Bích Ngọc  (Nương Q.12)

 

2.000.000 đ

125

Nguyễn Thị Thanh Huyền (giàng viên sư phạm)

 

1.000.000 đ

126

Flynn Phuong Bui   (Code 88)

 

500.000 đ

127

Lê Thị Kim Cúc + Trần Xuân Quý    (ủng hộ gạo)

 

1.200.000 đ

128

Nguyễn Thị Lan Hương (Bến Thành)

 

500.000 đ

 

                                                   Cộng trang 3

 

50.030.000 đ

 

                                         Tổng cộng (1+2+3)

 

249.935.500 đ

 

ỦNG HỘ BẰNG HIỆN VẬT

TT

ÂN NHÂN

HIỆN VẬT

01

Bé Hoàng Nguyễn Khánh An

          và Hoàng Nguyễn Thảo An

- 300 cái khăn tắm (tương đương 4.500.000đ)

02

Nguyễn Thị Thương Huyền

- 320 cái quần lót nữ

03

Phan Vi Hùng

- 100 cái áo thun

04

Phạm Thị Ngọc Yến (cô 6 của Oanh Phạm)

- 43 bộ (các loại) + 10 áo + 16 quần dài ấm

05

Thảo Khánh kết nối nhóm bạn Tân Bình

- 630 cái áo quần các loại

06

Nguyễn Lý Tuấn Dũng (Quận 3)

- 300 cái bao để bà con đựng quà

07

Tạ Tuyết Nhung (Quận 6)

- 300 cái túi xách dành bà con đựng quà

07

Nguyễn Ngọc Lan Anh   (Tân Hòa Đông)

- 10 hộp Dantuoxin (1.000v) + 1 chai siro ho Zecacool 125ml

09

Nhung Phan

- 2 lọ Acetaminophen 500mg (2/1.000v) + 1 hộp Laevolac (20 gói) + 1 máy đo đường huyết On Call Plus + 1 máy huyết áp Omron 8712

10

Chị Hưng (Lâm gừng chợ đầu mối Thủ Đức)

- 70 viên xôi khúc (cho đoàn)

11

Chị Nguyễn Thị Thảo (Quận 6)

- 1 thùng kẹo

- 100 cây kem chocolate

12

Oanh Phạm

- 4 lọ Acetaminophen 500mg (2.000v)

13

Shop Hoàng Yến (Gò Vấp) (Gđ Hoành Phan)

- 1 bao (khoảng hơn 150 cái quần áo mới

(tăng thêm tại làng Phung điểm 2 là 110 cái, phần còn lại dành cho chương trình tới)

 

CHI

TT

CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01

Công trình tại điểm trường Luh Ngo –  Luh Rưng. Xã Ia H’Rú

- Khoan giếng nước (khoán đầu cuối)

- Chà sơn lại nhà vệ (3 lớp có chống ẩm mốc)

- Làm sân nước vệ sinh, xây bảo vệ giếng cùng hệ thống ống vòi cấp nước…         (Tổng cộng = 52.500.000đ)

 

40.000.000 đ

5.000.000 đ

7.450.000 đ

02

Bộ 12 dụng cụ tiểu phẩu (2 bộ) + Dao mỗ (20 cái) + Dây Garo (10 dây) + Khai inox cong, khai inox vuông + hộp inox đựng bông cồn (mỗi thứ 2 cái) + 25 que On Call Plus test đường huyết (dành tặng đội y tế Phaolo Thanh An chăm sóc bệnh nhân các làng cùi)

 

1.700.000 đ

03

Mua thuốc tân dược (theo list đội y tế Thanh An yêu cầu)

2.150.000

04

Gạo                                                    2.650 kg x   13.500đ

35.775.000 đ

05

Mì Gấu đỏ                                        270 thùng x   73.000đ

19.710.000 đ

06

Nước tương                                       270 chai x     6.500đ

1.755.000 đ

07

Nước mắm                                         270 chai x   15.800đ

4.266.000 đ

08

Đường đóng gói                                    270 kg x   21.500đ

5.805.000 đ

09

Dầu ăn                                                270 chai x   38.500đ

11.421.000 đ

10

Trứng vịt (hộp/10)                               270 hộp x   40.000đ

10.800.000 đ

11

Hộp nhựa đựng trứng                          270 cái x     1.750đ

470.000 đ

12

Xà phòng Lix (800gr)                           270 gói x   21.500đ

5.805.000 đ

13

Mền nĩ                                                  260 cái x   61.000đ     

15.860.000 đ

14

Bột ngọt                                               270 gói x   25.000đ

6.750.000 đ

15

Hạt nêm (gói/kg)                                  270 gói x   29.750đ

8.032.500 đ

16

Xúc xích                                               540 gói x   17.500đ

9.450.000 đ

17

Bánh xốp (thùng /60gói)                        3 thùng x 100.000đ              

300.000 đ

18

Cá Saba (Jappan) (size 300/500)         240 kg x   28.000đ

6.720.000 đ

19

Mua thùng xốp đựng cá                       8 thùng x   62.700đ

502.000 đ

20

Mua đồ chơi thiếu nhi (đủ loại)

1.608.000 đ

21

Thuê xe đưa đón bà con từ 8 làng của huyện Ia Grai và Chư Prong về Đức Cơ (7 làng) nhận quà

3.000.000 đ

22

Ủng hộ chung tay cùng nhà nội trú Phaolo Thanh An

5.000.000 đ

23

Tiền mặt                                            260 phần x 150.000đ   

39.000.000 đ

 

 

248.379.500 đ

 

Ghi chú : Mục 04 – 14 phần chi là nhờ mua hàng tại địa phương

                                                  TỔNG THU: 249.935.500 đ

                                                  TỔNG CHI:  248.379.500 đ

                                                  TỒN:                1.556.000 đ

Số tồn 1.556.000đ sẽ được tiếp chuyển sang chương trình sau

Trong chuyến đi có phát sinh thêm

TT

ÂN NHÂN

NƠI NHẬN

SỐ TIỀN

01

Nguyễn Thị Diểm Loan

Đa 16/12

1.000.000 đ

02

Phạm Lệ Hồng (USA)      (Oanh Phạm)

Tm

2.000.000 đ

03

Chị Tý Hon – Betty Tran (Oanh Phạm)

Tm

2.000.000 đ

 

                                                          Cộng

 

5.000.000 đ

 

Như vậy :

1.556.000 đ (tồn)  +  5.000.000 đ (Phát sinh thu)  =  6.556.000 đ

Sau khi hội ý, đoàn đã thống nhất chi tăng cho nhà nội trú Phaolo Thanh An (mục 22 phần chi),  thêm 5 triệu  =  10.000.000 đ

Tổng kết thu và chi

6.556.000 đ – 5.000.000 đ = 1.556.000 đ

(số tiền này được chuyển sang và công khai trong cho chương trình tới)

 

Page 4/5

 

PHÂN BỔ VẬT PHẨM MỖI PHẦN QUÀ   (Điểm 1 = 150 phần và Điểm 2 = 110 phần)

TT

VẬT PHẨM

ĐIỂM 1

ĐIỂM 2

TT

VẬT PHẨM

ĐIỂM 1

ĐIỂM 2

01

Gạo

10 kg

10 kg

11

Cá Saba

# 1 kg

# 1 kg

02

1 thùng

1 thùng

12

Bột giặt (0,8kg)

1 gói

1 gói

03

Nước tương

1 chai

1 chai

13

Mền nĩ

1 cái

1 cái

04

Nước mắm

1 chai

1 chai

14

Khăn tắm

1 cái

1 cái

05

Dầu ăn

1 chai

1 chai

15

Quần lót nữ

1 cái

1 cái

06

Đường   (1 kg)

1 gói/kg

1 gói/kg

16

Áo trẻ em

1 cái

1 cái

07

Bột ngọt (450gr)

1 gói

1 gói

17

Quần áo

2 cái

2 cái

08

Hạt nêm (1 kg)

1 gói

1 gói

 

Quầnáo(Hoàng yến)

 

1 cái

09

Trứng vịt

1 hộp/10

1 hộp/10

 

Quần áo tự chọn

x

x

10

Xúc xích

2 gói

2 gói

 

Tiền mặt

150.000đ

150.000đ

 

 NHÀ NỘI TRÚ PHAOLO THANH AN (Chư Prong)

TT

VẬT PHẨM

SỐ LƯỢNG

TT

VẬT PHẨM

SỐ LƯỢNG

01

Gạo

50 kg

10

Xúc xích

20 gói

02

10 thùng

11

Cá Saba

Thực tế

03

Nước tương

10 chai

12

Bột giặt (800gr)

10 gói

04

Nước mắm

10 chai

13

Áo ấm (laine)

35 cái

05

Dầu ăn

10 chai

14

Quần lót nữ

60 cái

06

Đường

10 kg

15

Khăn tắm

40 cái

07

Bột ngọt

10 gói

16

Thuốc tân dược

List

08

Hạt nêm

10 gói (10kg)

17

Dụng cụ y tế

List

09

Trứng vịt

10 hộp/100

18

Tiền mặt

10.000.000 đ

 

 Bảng công khai này cũng đã được in thành văn bản (phần chưa cập nhật) gửi đến mọi người trong chuyến đi 

Page 5/5

CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ

Copyright © 2013 CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ.
Email : labode.tt@gmail.com
CellPhone: 0903.772426 (Liên hệ từ thiện)
Hoặc 0903.741788 (Liên hệ về Website).
FAX : (08)39203437 (Vui lòng liên hệ trước khi Fax).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 10
Lượt truy cập: 9439872