Chào mừng đến với website của Chi Hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM                                                                                            Hạnh phúc là khi biết sẻ chia.                                                                                                    Người trồng cây Hạnh người chơi  -  Ta trồng cây Đức để đời về sau

Tin mới nhất

Thông báo

"TC .Hành hương đầu xuân Quý Mão

Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Lá Bồ Đề (Tp.HCM)

TÀI CHÍNH HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023

(phần màu đó là bổ sung hoặc có thay đổi so với văn bản công khai TC đã gửi đến mỗi người trong chuyến đi)

TT

PHÁT TÂM

MỤC A

MỤC B

Nơi nhận

Phát tâm

Cúng dường

Người

Thành tiền

01

Vương Thị Phương Vy (Hoa Đạo)

VCB 06/01/23

10.000.000 đ

 

 

02

Lê Phước Tiến -Trần T Ngọc Trinh

vcb 18/01

1.000.000 đ

2

600.000 đ

03

Phạm Thị My Hồng

VCB 18/01

300.000 đ

 

 

04

Gđ Bs Kim Phượng Bs Minh Trí Cúng dường 100kg gạo = 1.500k (Ngoài ra còn có 1.000k làm 10 bao thư cúng dường riêng chùa/100k)

 

VCB 22/01

 

1.500.000 đ

 

 

05

Nguyễn Thị Hanh (Ngộ Ngọc)

VCB 27/01

1.000.000 đ

2

600.000 đ

06

Nguyễn Đức Toàn

VCB 01/02

1.000.000 đ

2

600.000 đ

07

Trịnh Phan Quế Vi (Quận 7)

Đa 03/01/23

3.000.000 đ

3

900.000 đ

08

Gđ Phan Thị Bích Nhung

Đa 11/01

1.000.000 đ

 

 

09

Gđ Hoàng - Hợp

Đa 12/01

1.000.000 đ

5

1.500.000 đ

10

Trương Thị Diễm

-nt-

500.000 đ

 

 

11

Trương Thi Tâm

-nt-

500.000 đ

 

 

12

Nguyễn Văn Phức

-nt-

500.000 đ

 

 

13

Đoàn Thi Định

-nt-

2.000.000 đ

 

 

14

Trương thi Minh Hà

-nt-

500.000 đ

 

 

15

Trương Thi Hiệp

-nt-

500.000 đ

 

 

16

Trương Thi Minh Hoa

-nt-

500.000 đ

 

 

17

Nguyễn Anh Tuấn

-nt-

500.000 đ

 

 

18

Huỳnh Thị Trang                  7.000

-nt-

500.000 đ

 

 

19

Thái Thị Mỹ Tân

Đa 12/01

500.000 đ

1

300.000 đ

20

Nguyễn Thị Kim Phượng 1968

Đa 16/01

1.000.000 đ

3

900.000 đ

21

Đỗ Thị Điệp (Hoa Thiện)   1978

Đa 17/01

1.000.000 đ

 

 

22

Nguyễn Thị Ánh Thuỷ      1972

-nt-

1.000.000 đ

 

 

23

Phạm Thị Hoàng Oanh

Đa 21/01

1.500.000 đ

2

600.000 đ

24

Hanna

-nt-

 

 

 

25

Phạm Thị Thanh Thúy

Đa 21/01

1.000.000 đ

1

300.000 đ

26

Nguyễn Thị Lệ    (Thanh Lưu)

Đa 25/01

500.000 đ

 

 

27

Nguyễn Thị Nhở (Diệu Tâm)

-nt-

500.000 đ

 

 

28

Hồ Huỳnh Kim Ngân (nhóm Cổ Tuấn)

Đa 26/01

200.000 đ

 

 

29

Phan Thị Bạch Lan (Hoa Hương)

Đa 27/01

500.000 đ

 

 

30

Thái Thị Ngọc Liên

Đa 28/01

5.000.000 đ

 

 

31

Gđ Phan Vi Hùng

Đa 28/01

2.000.000 đ

3

900.000 đ

32

Gđ Phan VănTrọng

Đa 28/01

2.000.000 đ

2

600.000 đ

33

Huỳnh Quốc Bảo – Đào Thị Vượng                    

Đa 28/01

1.000.000 đ

2

600.000 đ

34

Nguyễn Thị Tường Vân

Đa 28/01

500.000 đ

 

 

35

Anh Châu (USA)    (nhóm Cổ Tuấn)

Đa 28/01

1.000.000 đ

 

 

36

Nguyễn Khắc Bền (Bình Dương)

Đa 28/01

500.000 đ

 

 

37

Bùi Thị Hiệp (Hoa Diệu)

Đa 28/01

1.100.000 đ

18

5.400.000 đ

38

Cô Thu         (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

39

Em Điệp       (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

40

Võ Thị Đắng (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

 

                             Cộng trang 1

 

49.100.000 đ

46

13.800.000 đ

Page ¼

 

 

MỤC A

MỤC B

41

Vũ Thị Thu Vân   (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

42

Nguyễn Kim Ánh (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

43

Nguyễn Minh Phương (nh Hoa Diệu)

-nt-

300.000 đ

 

 

44

Em Lắm + Chung (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

400.000 đ

 

 

45

Võ Thanh Loan    (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

46

Em Gái                 (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

200.000 đ

 

 

47

Chị Thương         (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

48

Chị Năm + cháu    (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

49

Võ Thị Thanh Vân (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

50

Anh Tám       (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

51

Em bé           (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

52

Trần Thị Em (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

53

Chị Chi Kính (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

54

Như Loan     (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

55

Hiền Tâm     (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

56

Hương Trần (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

57

Em Ánh        (nhóm Hoa Diệu)    15.000

-nt-

500.000 đ

 

 

58

Đinh Thị Phương Anh (Thanh Thuận)

 

1.000.000 đ

 

 

59

Bùi Thị Thanh Thanh

 

1.000.000 đ

 

 

60

Gđ bà Nguyễn Thị Hằng

(cúng dường 500kg gạo+10 cặp đèn ly)

Đa 29/01

7.000.000 đ

 

 

61

Gđ Nguyễn Hải Đăng

Đa 29/01

500.000 đ

 

 

62

Nguyễn Thị Thu Thủy (Thanh Quang)

Đa 31/01

2.000.000 đ

2

600.000 đ

63

Đỗ Thị Hồng Cẩm

Đa 31/01

500.000 đ

2

600.000 đ

64

Lưu Thị Thùy Giang

Đa 31/01

500.000 đ

 

 

65

Trương Thị Bạch Mai (Diệu Phước)

TM

2.000.000 đ

 

 

66

Trương Thị Thu Sương

TM

2.000.000 đ

 

 

67

Gđ Sở Huy – Minh Duyên (Cần Thơ)

TM

500.000 đ

 

 

68

Gđ Hoàng Thiện Khánh

TM

1.000.000 đ

2

600.000 đ

69

Gđ Hoàng Trần Thái

TM

1.000.000 đ

 

 

70

Nhóm Anh Thương (Bến Thành)

TM

1.500.000 đ

8

2.400.000 đ

71

Chị Sương (nhóm Bến Thành)

TM

200.000 đ

 

 

72

Nguyễn Lý Tuấn Dũng (Minh Tú)

TM

1.000.000 đ

1

300.000 đ

73

Nguyễn Thị Tâm (Lành Q.1)

TM

500.000 đ

2

600.000 đ

74

Lê Nữ Dung (Hoa Đức)

TM

500.000 đ

 

 

75

Tạ Thị Tuyết Nhung

TM

500.000 đ

6

1.800.000 đ

76

Gđ Nghiệp Lợi

TM

500.000 đ

 

 

77

Lê Thị Kim Cúc (Lượm)                     

TM

750.000 đ

1

300.000 đ

78

Nguyễn Thị Thanh Huyền

TM

500.000 đ

2

600.000 đ

79

Lâm Thị Lộc

TM

2.000.000 đ

2

600.000 đ

80

Nguyễn Kim Thanh

TM

600.000 đ

3

900.000 đ

81

Dương Cẩm Lan   (Quận 1)

TM

2.000.000 đ

2

600.000 đ

82

Kim Nga (Ng Thái Bình Q.1)

TM

300.000 đ

14

4.200.000 đ

83

C Vân (ks)            (nhóm Kim Nga)

TM

300.000 đ

 

 

84

Thu Yến               (nhóm Kim Nga)

TM

300.000 đ

 

 

85

Phương Hằng      (nhóm Kim Nga)

TM

300.000 đ

 

 

86

Diễm Kiều            (nhóm Kim Nga)

TM

300.000 đ

 

 

87

Hoàng Oanh        (nhóm Kim Nga)

TM

300.000 đ

 

 

88

Thu Đoàn            (nhóm Kim Nga)

TM

200.000 đ

 

 

89

Thy Lê (chợ đầu mối) (nhóm Kim Nga)

TM

1.600.000 đ

 

 

90

Ngô Hồng Văn    (nhóm Kim Nga)

TM

5.000.000 đ

 

 

 

                          Cộng trang 2

 

49.550.000 đ

47

14.100.000 đ

-  Số 58 (nhóm Hoa Diệu) chỉnh lại là 1.000k . (Trong bản in công khai TC ghi là 1.100k)

 

 

 

MỤC A

MỤC B

 

91

Du Ngọc Liên      (nhóm Kim Nga)

TM

2.000.000 đ

 

 

 

92

Du Quế Nga       (nhóm Kim Nga)

TM

500.000 đ

 

 

 

93

Du Vĩnh Đức      (nhóm Kim Nga)

TM

300.000 đ

 

 

 

94

Lai Anh               (nhóm Kim Nga)

TM

200.000 đ

 

 

 

95

Đàm Phụng My  (nhóm Kim Nga)

TM

500.000 đ

 

 

 

96

Hầu Mỹ Dung    (nhóm Kim Nga)

TM

200.000 đ

 

 

 

97

Lê Thục Vinh     (nhóm Kim Nga)

TM

500.000 đ

 

 

 

98

Nguyễn Ngọc Rang (nhóm Kim Nga)

TM

100.000 đ

 

 

 

99

Lương Hiền Kiệt      (nhóm Kim Nga)

TM

100.000 đ

 

 

 

100

Quốc Thái (nhóm Kim Nga)        13.100   

TM

100.000 đ

 

 

 

101

Nguyễn Vân Lan Anh

TM

1.000.000 đ

 

 

 

102

Nguyễn Ánh Hồng (Lương H Khánh)

TM

1.000.000 đ

2

600.000 đ

 

103

Nguyễn Thị Hưng (chợ đầu mối TĐ)

                  tương đương 50 thùng mì

TM

3.750.000 đ

 

 

 

104

Chị Tài Ngô  (Australia)

TM

2.000.000 đ

 

 

 

105

Trần Thị Thu Vân

TM

500.000 đ

 

 

 

106

Hoa Nguyễn (chị Tư THĐ)

TM

500.000 đ

 

 

 

107

Dương Thị Ngọc Tuyết  (Pleiku)

TM

2.000.000 đ

 

 

 

108

Hương (hẻm 115)

 

 

1

300.000 đ

 

109

Trang   (hẻm 35) + Huệ

 

 

5

1.500.000 đ

 

110

Chị Chính (Thành hội)

 

 

1

300.000 đ

 

111

Phạm Thị Thương Huyền

 

 

1

300.000 đ

 

112

Nhóm Cổ Tuấn

 

 

8

2.400.000 đ

 

113

Nguyễn Ngọc Minh

 

 

4

1.200.000 đ

 

114

Nhật Tuấn

 

 

2

600.000 đ

 

 

                          Cộng trang 3

 

15.250.000 đ

24

7.200.000 đ

 

 

                  Tổng cộng 1+2+3

 

113.900.000 đ

117

35.100.000 đ

 

 

       CỘNG CHUNG MỤC  A + B

                                                   149.000.000 đ

 

PHÁT TÂM  TỊNH VẬT

TT

PHÁT TÂM

TỊNH VẬT

 

Đỗ Hải Nguyệt

5 bao bột giặt Omo (bao 10kg)

 

Tạ Thị Tuyết Nhung

100 chai muối tiêu

 

Chị Hương (chợ đầu mối Thủ Đức)

150 viên xôi khúc (dành cho đoàn hành hương)

 

CHI CÚNG DƯỜNG THẬP TỰ

TT

CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01

Mua gạo                                                   600kg x  13.000đ

7.800.000 đ

02

Mua mì                                               100 thùng x  75.000đ

7.500.000 đ

03

Mua bún gạo                                           20 cây x 160.000đ

3.200.000 đ

04

Mua nấm đông cô                                      10kg x 210.000đ

2.100.000 đ

05

Mua sườn chay                                         10kg x 115.000đ

1.150.000 đ

06

Mua bong bóng chay                                 10kg x 160.000đ

1.600.000 đ

07

Hạt nêm (thùng/7 gói)                           10 thùng x 280.000đ

2.800.000 đ

08

Rong biển (cây/30gói)                              10 cây x 270.000đ

2.700.000 đ

 

                                                            Cộng trang

28.850.000 đ

 

Page ¾

 

09

Dầu ăn (5 litres)                                      10 thùng x 165.000đ

1.650.000 đ

10

Đường                                                         50kg x   23.000đ

1.150.000 đ

11

Nước tương (Cholimex thùng/24 chai)     10 thùng x 144.000đ

1.440.000 đ

12

Đèn ly                                                        10 cặp x  40.000đ

400.000 đ

13

Mua thêm bột giặt (túi/5kg5 –chùa/11kg)      10 túi x 130.000đ

1.300.000 đ

14

Dưa món     (Theo đề nghị từ kinh phí còn của nhóm Kim Nga)

2.000.000 đ

15

Thuê xe cho đoàn + bồi dưỡng 

26.500.000 đ

16

Bánh mì ăn sáng (150 ổ) + Nước uống cho đoàn

3.500.000 đ

17

Tịnh tài cúng dường của đoàn            10 chùa x 8.200.000đ

82.000.000 đ

 

                                                            Cộng trang

119.940.000 đ

 

                                                            Tổng cộng chi

148.790.000 đ

 

Phụ chú :

Sau khi bản tài chính bằng văn bản đã được in :

- Gđ Hoàng Thiện Khánh còn phát tâm thêm 10 túi hạt nêm (túi 5kg). Như vậy ngoài 1 thùng của đoàn mỗi chùa còn có thêm túi 5kg

- Nhóm Hoa Diệu có bổ sung thêm 1 người (59) ủng hộ = 1.000.000đ

- Chị Tài (Australia) (số 104) phát tâm tăng thêm            = 1.000.000đ nữa

              (Trong bản in công khai TC lúc ấy chỉ là 1.000k)

Nên đã tăng số tịnh tài cúng dường của đoàn (số 17 phần chi)   = 8.200.000 đ

              (Trong bản in công khai TC là = 8.000k)

Trong ngày hành hương, các đạo hữu còn phát tâm cúng dường thêm trực tiếp (bao thư cúng dường chung với đoàn) ước tính không dưới 8 triệu . Như vậy tại mỗi điểm chùa riêng phần tịnh tài cúng dường là khoảng trên 16 triệu đồng

Riêng phần tiền Mục B (người tham gia hành hương), có 1 người bỏ không đi nhưng nhóm chị Hoa Diệu có tăng thêm 1 người. Nên nói chung phần tiền này không có gì thay đổi

                                                        TỔNG THU:   149.000.000 đ

                                                        TỔNG CHI :   148.790.000 đ

                                                        TỒN :                    210.000 đ (phụ vào tiền ăn của đoàn)

- Ngoài ra tại mái ấm chùa Long Thành : một số ACE đã góp lại được = 4.700k (trong đó có 500k là từ bạn của Anh Thương (Bến Thành). Cùng mấy ACE (quận 12) ủng hộ thêm. Số tiền này hơn 5.000.000đ đã gửi trực tiếp đến thầy Thiện Tâm để cùng chung tay phụ lo cho các cụ

LỊCH TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO

  1. Tổ đình Linh Sơn      (Quận 1) (Khải khởi)
  2. Chùa Phật Ngọc Xá Lợi (Vĩnh Long)
  3. Chùa Long Phước     (Vĩnh Long)
  4. Chùa Long Quang     (Vĩnh Long) 
  5. Chùa Long Thành                      (Ăn trưa)   (chùa có mái ấm dưỡng lão 30 cụ)
  6. Chùa Hội Đức                (Vĩnh Long)
  7. Chùa Vĩnh Tràng       (Mỹ Tho) 
  8. Chùa Long Nguyên   (Mỹ Tho)
  9. Chùa Phổ Đức          (Mỹ Tho) (Ăn chiều)

10. Chùa Kim Cang        (Long An) (Hoàn mãn)

 

Ghi chú:

-           Thông tin cùng hình ảnh của chuyến hành hương sẽ được đăng tải trên Fb : Labode Chi Hoi và bản công khai tài chính này cũng đã được in thành văn bản (phần chưa cập nhật màu đỏ) gửi đến mọi người trong chuyến đi 

                                                                                                                          

Page 4/4

CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ

Copyright © 2013 CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ.
Email : labode.tt@gmail.com
CellPhone: 0903.772426 (Liên hệ từ thiện)
Hoặc 0903.741788 (Liên hệ về Website).
FAX : (08)39203437 (Vui lòng liên hệ trước khi Fax).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 34
Lượt truy cập: 9514009