Chào mừng đến với website của Chi Hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM                                                                                            Hạnh phúc là khi biết sẻ chia.                                                                                                    Người trồng cây Hạnh người chơi  -  Ta trồng cây Đức để đời về sau

Tin mới nhất

Thông báo

TC . HTCSYT 2023 tại Lâm Đồng

TÀI CHÍNH HÀNH TRÌNH SẺ CHIA YÊU THƯƠNG ĐẾN LÂM ĐỒNG  (14/04/2023)

TT

ÂN NHÂN

NƠI NHẬN

SỐ TIỀN

 

Tồn quỹ của chuyến 28 tết Quý Mão đến bệnh nhân Bv Nhi Đồng 1

 

2.191.000 đ

01

Ngô Thị Hiển        (nhóm Xuân Đào)

VCB 14/03

1.000.000 đ

02

Trần Thị Ngọc Trinh

VCB 11/03

500.000 đ

03

Tạ Ngọc Minh Thy

VCB 12/03

3.000.000 đ

04

Đào Thị Tuyết Phương

VCB 12/03

200.000 đ

05

Trương Chơn

VCB 14/03

1.000.000 đ

06

Thai Hong Bao Ngoc & Hoang Quang Hung

VCB 14/03

200.000 đ

07

Ngô Thị Hiền

VCB 14/3

1.000.000 đ

08

Nguyễn Ngọc Nga - Lin Yu Min

VCB 17/3

20.000.000 đ

09

Nguyễn Đức Toàn

VCB 19/3

1.000.000 đ

10

Loan Ngô

-nt-

500.000 đ

11

Phan Thị Bạch Lan

VCV 19/3

500.000 đ

12

Nguyễn Thị Hạnh (Ngộ Ngọc)

VCB 22/3

1.000.000 đ

13

Nguyễn Thị Đông Giang

VCB 23/3

1.000.000 đ

14

Phạm Thị Thanh Thúy (bạn của nga)

VCB 24/3

1.000.000 đ

15

Gđ Hoàng - Hợp

VCB 24/3

1.000.000 đ

16

Đoàn Thi Định              (Nhóm của Hợp)

-nt-

2.000.000 đ

17

Trương Thị Diễm          (Nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

18

Trương Thi Tâm           (Nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

19

Nguyễn Hữu Đồng       (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

20

Thu Hương                  (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

21

Lê Thị Thâm                (Nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

22

Nguyễn văn Dũng        (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

23

Trương thi Minh Hà     (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

24

Trương Thi Hiệp           (Nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

25

Trương T. Mình Hằng (Nhóm của Hợp)

-nt-

300.000 đ

26

Trương thi Minh Hoa  (Nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

27

Nguyễn Anh Tuấn      (Nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

28

Huỳnh Thị Trang  (Nhóm của Hợp)        11.100

-nt-

300.000 đ

29

Bùi Thị Hiệp  (Hoa Diệu)

VCB 24/3

 2.500.000 đ

30

Hương      (con chị Hiệp)

-nt-

1.000.000 đ

31

Trần Thị Em.           (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

32

Thanh Nga.             (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

33

Lệ Hương (Thu)      (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

2.000.000 đ

34

Chị Chi                   (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

2.000.000 đ

35

Hoa Túy                 (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.500.000 đ

36

Cháu Lành             (Nhóm Hoa Diệu)

VCB 27/3

2.000.000 đ

37

Loan nhỏ (P.14)     (Nhóm Hoa Diệu)

VCB 30/3

500.000 đ

38

Chị Thương           (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

39

Võ Thị Thanh Vân (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

40

Anh Tám               (Nhóm Hoa Diệu)      15.000

-nt-

1.000.000 đ

41

Trang Trần + Loan Phạm  (nhóm Xuân Đào)            

VCB 30/03

1.000.000 đ

42

Trần Long (dancer)

VCB 30/03

2.000.000 đ

43

Nguyễn Khắc Bền

VCB 31/03

1.000.000 đ

44

Khương Thị Ngọc Phượng

VCB 31/03

1.000.000 đ

45

Trương Thị Thu Oanh

VCB 31/03

1.000.000 đ

 

                                   Cộng trang 1

 

66.691.000 đ

Page 1/5

46

Cao Trí            (nhóm Thu Oanh)

-nt-

500.000 đ

47

Đào Hoa          (nhóm Thu Oanh)

-nt-

500.000 đ

48

Gđ Minh Châu (nhóm Thu Oanh)           3.000

-nt-

1.000.000 đ

49

Trần Kim Út        (bạn của Thu Oanh)

VCB 31/03

500.000 đ

50

Gđ Trần Nhật Tuấn

VCB 01/04

10.000.000 đ

51

Nguyễn Thị Mỹ Duyên  (Nhóm Hoa Diệu)

VCB 01/04

2.000.000 đ

52

Cường    (bạn của Diệp Hoàng)

VCB 03/04

2.000.000 đ

53

Bs Kim Phượng – Bs Minh Trí

VCB 04/04

 500.000 đ

54

Trần Mỹ Nga  (USA) (em của Phương Vy)

VCB 04/04

5.000.000 đ

55

Gđ Hoành - Yến

VCB 04/04

3.000.000 đ

56

Gđ Trọng – Hương (nhóm Hoành Phan)

-nt-

2.000.000 đ

57

Gđ Quỳnh – Giàu   (nhóm Hoành Phan)

-nt-

3.000.000 đ

58

Gđ Nghệ - Ngân    (nhóm Hoành Phan)

-nt-

2.000.000 đ

59

Gđ Diệu Nhàn       (nhóm Hoành Phan)

-nt-

2.000.000 đ

60

Nhóm O Cường (nhóm Hoành Phan)      16.000

-nt-

4.000.000 đ

61

Gđ Đăng – Thanh

VCB 05/04

1.200.000 đ

62

Tăng Thị Hai                 (Nhóm Hoa Diệu)

VCB 05/04

1.000.000 đ

63

Tăng Phước Thắng       (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

64

Hoàng Trọng Nghĩa      (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

65

Chiêm Ngọc Thái ngân (Nhóm Hoa Diệu) 4.000

-nt-

1.000.000 đ

66

Trần Thị Mộng Chinh (Đan Mạch)

VCB 07/04

5.000.000 đ

67

Cổ Thị Ngọc Thảo

VCB 08/04

2.000.000 đ

68

Lưu Thị Thùy Giang

VCB 09/04

1.000.000 đ

69

Tiêu Bích Hạnh (nhóm Thùy Giang)

-nt-

500.000 đ

70

Lê Di                 (nhóm Thùy Giang)

-nt-

500.000 đ

71

Đỗ Hoàng Thiên Ân (nhóm Thùy Giang)   2.500

-nt-

500.000 đ

72

Bạn của Tuấn Cổ

VCB 10/04

500.000 đ

73

Nguyễn Thị Cúc           (nhóm Hoa Diệu)

VCB 12/04

500.000 đ

74

Huỳnh Hoàng Long      (nhóm Hoa Diệu)

VCB 13/04

3.000.000 đ

75

Nguyễn Thị Ngọc Tiên (nhóm Tường Vân)

VCB 13/04

500.000 đ

76

Nguyễn Thụy Diểm Linh

Đa 11/03

5.000.000 đ

77

Phùng Thị Xuân Đào

Đa 13/03

2.000.000 đ

78

Phạm Thị Tuyến (nhóm Xuân Đào)

Đa 16/03

500.000 đ

79

Sc Chùa Giác Minh (Palo Alto. USA)

  dùng mua xe lăn đa năng tặng bé bại liệt tại Di Linh

Đa 21/03

3.300.000 đ

80

Chị NT (nhóm Nhung Phan)

Đa 23/3

5.000.000 đ

81

Gđ Nhung Phan

Đa 27/3

2.000.000 đ

82

Linh Trần                        tương đương 100usd

-nt-

2.340.000 đ

83

Tường Vân       (nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

84

Nguyễn Thị Lệ  (nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

85

Nguyễn thị Nhỡ(nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

86

Phan thị Hiệp   (nhóm Nhung Phan)      

-nt-

300.000 đ

87

Liên Thủy         (nhóm Nhung Phan)         6.650

-nt-

500.000 đ

88

Huyền Trân     (nhóm Nhung Phan) 

Đa 28/3

1.000.000 đ

89

Phạm Thị Hoàng Oanh

Đa 28/3

500.000 đ

90

Flynn Phuong Bui (nhóm Oanh Phạm)

-nt-

300.000 đ

91

Nguyễn Thị Như Hằng  (mợ của Diểm Linh)

Đa 30/03

2.000.000 đ

92

Trịnh Phan Quế Vi  (Quận 7)

Đa 31/03

2.000.000 đ

93

Thái Thị Ngọc Liên

Đa 31/03

2.000.000 đ

94

Thái Mỹ Tân

Đa 01/04

500.000 đ

 

                                  Cộng trang 2

 

87.440.000 đ

Page 2/5

95

Đoàn Trí Dũng     (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

500.000 đ

96

Đoàn Song Toàn (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

500.000 đ

97

Trần Vinh An       (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

500.000 đ

98

Lý Mai Phương   (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

500.000 đ

99

Lý Uyên Phương (nhóm Mỹ Tân)           3.000

-nt-

500.000 đ

100

Ôb Bảo Thành (Quận 6)

Đa 04/04

1.000.000 đ

101

Nguyễn Thị Thảo

Đa 05/04

1.000.000 đ

102

Trương Thị Bạch mai (Diệu Phước)

TM

5.000.000 đ

103

Duy Khương    (con của Thu Sương)

TM

5.000.000 đ

104

Lộc Lâm

-nt-

2.000.000 đ

105

Nguyễn Thị Tâm (Lành)

-nt-

1.500.000 đ

106

Nguyễn Lý Tuấn Dũng

-nt-

1.000.000 đ

107

Thanh Huyền (Giảng viên Sư phạm)

-nt-

1.000.000 đ

108

Dương Cẩm Lan

-nt-

1.000.000 đ

109

Thái Tài Chủy          (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

500.000 đ

110

Vỹ Thái                    (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

500.000 đ

111

Ngọc thanh             (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

500.000 đ

112

Hà Quốc Vỹ            (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

500.000 đ

113

Dương Cẩm Hưng (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

114

Ngọc hương           (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

115

Ngọc Hồng             (nhóm Cẩm Lan)      7.000

-nt-

2.000.000 đ

116

Gđ Hoàng Thiện Khánh

-nt-

1.000.000 đ

117

Gđ Hoàng Trần Thái

-nt-

2.000.000 đ

118

Gđ Minh Thạnh (Quận 1)

-nt-

1.000.000 đ

119

Nguyễn Thị Hải Hòa (nhóm Nhung Phan)

-nt-

1.000.000 đ

120

Gđ cô Tài (Australia)

-nt-

2.000.000 đ

121

Nhóm chị Đỗ Hoa (Diệu Châu)

-nt-

1.000.000 đ

122

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

          (tiệm bánh Ngọc Ánh. Bạc Liêu)

-nt-

2.000.000 đ

 

                                  Cộng trang 3

 

37.000.000 đ

 

                       Tổng Cộng (1+2+3)

 

191.131.000 đ


ỦNG HỘ BẰNG HIỆN VẬT

TT

ÂN NHÂN

HIỆN VẬT

01

Shop thời trang Hoàng Yến

               (248 Lê Đức Thọ P.6 .GV)

- 460 cái áo thun các loại +12 quần dài ngắn

- 90 cái áo thun (còn lại từ chuyến Gia lai) (+ 13 cái chuyển sang tự chọn)

02

Gđ Thảo Khánh kết nối nhóm bạn Duy Đông

- 106 cái áo khoác ấm

03

Hoàng Trần Như Bình

- 2 cây nui  +  2 cây mì vắt  +  10 gói kẹo mút

04

Nhóm Tuyết Nhung (Quận 6)

- 200 hủ mắm đậu +

 

05

 

Liễu Đoàn

- 200 chai nước tương “Đầu bếp”

- 100 chai dầu ăn Happy Koki

- 100 phần kẹo thiếu nhi

06

Đức Huỳnh (Tân Huê Viên)

- 6 thùng bánh in + 3 thùng kẹo gạo lức

07

Nguyễn Thị Ngọc Phượng

- 50 hộp bút màu sáp + 50 cây bút mực tím

08

Nguyễn Thị  Thương Huyền

- 200 cái quần lót nữ

09

Nguyễn Thị Tường Vân

- 130 hộp khẩu trang (hộp 10 cái)

10

Gđ ôb Bảo thành

- 45 cái balo mẫu giáo (dành tặng đợt sau)

 

Page 3/5

CHI TRONG CHƯƠNG TRÌNH

TT

CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01

Mua 1 xe lăn đa năng, giường nằm, có bô vệ sinh tặng em

Trần Dương Thuỳ Vy (2005) tại Di Linh (đã báo cáo thực hiện ngày 30/3 trên Fb)

3.350.000 đ

02

Mua gạo                                      2.000kg x 14.000đ

28.000.000 đ

03

Mua mì Gấu đỏ                        200 thùng x 75.000đ

15.000.000 đ

04

Mua dầu ăn                                100 chai x 33.500đ

3.350.000 đ

05

Mua nước mắm                          200 chai x 13.000đ

2.600.000 đ

06

Mua nước tương                        200 chai x   6.000đ

1.200.000 đ

07

Mua đường (1kg)                         200 gói x 23.000đ

4.600.000 đ

08

Mua bột ngọt A One                     200 gói x 21.000đ

4.200.000 đ

09

Bột canh                                       400 gói x   4.000đ

1.600.000 đ

10

Mua bột nêm Vedan (400gr)        200 gói x 24.000đ

4.800.000 đ

11

Mua thịt heo                                  200 kg x 77.000đ

15.400.000 đ

12

Mua trứng gà (hộp/10)                200 hộp x 27.000đ

5.400.000 đ

13

Bột giặt (550gr)                             200 gói x 15.000đ    

3.000.000 đ

14

Mua mùng lớn                              200 cái x 63.000đ

12.600.000 đ

15

Mua mền                                      200 cái x 70.000đ

            14.000.000 đ

16

Mua bột giặt Lix (5,5kg/túi)               5 túi x140.000đ

700.000 đ

17

Nước xả vải Lix (5l/bình)               5 bình x  95.000đ

475.000 đ

18

Nước lau sàn (5L/bình)                 5 bình x  75.000đ

           375.000 đ

19

Mua xà phòng :    Irish Pring (Mehico)      140 cục x  16.400đ

                             Coast   (USA)               160 cục x  16.000đ

2.296.000 đ

2.560.000 đ        

20

Mua nho khô + ship (200 phần)                    30kg x  38.000đ

                1.140.000 đ

21

Bộ đèn soi tai                                                 1 bộ x 200.000đ

200.000 đ

22

Máy đo huyết áp Sinocare (Indonesia)         1 máy x 500.000đ

500.000 đ

23

Máy đo nhiệt kế Sinocare (Indonesia)          1 máy x 300.000đ

300.000 đ

24

Bộ dụng cụ tiểu phẩu (12 món)                     1 bộ x 280.000đ

280.000 đ

25

Bộ lấy rái tai                                                   1 bộ x 120.000đ

              120.000 đ

26

Mua thuốc tân dược  (kèm list)

3.406.000 đ

27

Mua máy xấy tóc Bluestone                          4 cái x 197.000đ

788.000 đ

28

Mua sữa tắm (chai 1,2L)                            18 chai x   30.000đ

540.000 đ

29

Mua compa (24 bộ) – thước eke (50 bộ) – Thước 20cm (50 cây) – kéo trung (24cây) – Bút nước đỏ (24 cây) – Bút bi Thiên Long (100cây) – Hồ khô (24 lọ) – Hồ nước (24 lọ)

 

809.000 đ

30

Mua vợt cầu lông                                          5 cặp x 117.000đ

585.000 đ

31

Mua trái cầu  lông (cây/12)                           5 cây x   94.000đ                          

470.000 đ

32

May túi rút (balo)                                        200 cái x     8.000đ

1.600.000 đ

33

Mua túi xách lớn cho bà con đi nhận quà  150 cái x     3.000đ

450.000 đ 

34

Mua bao 70kg cho bà con đựng quà         200 cái x     3.300đ

660.000 đ

35

Tiền mặt theo phần quà                      200 phần x    200.000đ

40.000.000 đ

36

Tặng thêm hoàn cảnh đặc biệt                6 phần x 1.000.000đ

6.000.000 đ

37

Tiền tặng học sinh khiếm thính               130 em x     50.000đ

           6.500.000 đ

 

                                                                       Tổng Chi

189.854.000 đ

 

Ghi chú :      Từ mục 2 – 18 là mua tại Di Linh 

                    Từ mục 16 – 32 là dành cho các em trường Khiếm thính tỉnh Lâm Đồng

                                           TỔNG THU :    191.131.000 đ

                                           TỔNG CHI :     189.854.000 đ

                                           TỒN :                   1.277.000 đ

 

Sau khi bảng công khai tài chính đã được in cũng như trong chuyến đi đã có sự ủng hộ thêm

THU

TT

ÂN NHÂN

NƠI NHẬN

SỐ TIỀN

 

Tồn theo bảng công khai đã in và gửi đến mọi người trong chuyến đi

 

1.277.000 đ

 

Còn 2 bao thư của phần quà  ???

 

400.000 đ

01

Đăng Khoa và bạn Khôi

VCB 13/4

1.000.000 đ

02

Vivi (bạn của Oanh Phạm)

Đa 12/04

500.000 đ

03

Nguyễn Ngọc Minh  (mỹ phẩm)

 

2.000.000 đ

04

Huỳnh Cổ Bảo Trâm

 

1.000.000 đ

05

Nguyễn thị Kim Phượng

 

1.000.000 đ

06

Nguyễn Ngọc Nga (thêm cho 6 phần đặc biệt)

 

4.000.000 đ

 

                                        Tổng Thu

 

11.177.000 đ

 

CHI

TT

CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01

Thêm vào 6 bao thư đặc biệt (hộ có hoàn cảnh đặc biệt do chúng ta trực tiếp chọn).

                                         6 phần x 1.000.000đ

(Nâng mỗi bao thư thành 2.000.000đ)

 

 

 

6.000.000 đ

 

11.177.000 đ – 6.000.000 đ =  5.177.000 đ

Số tồn này sẽ được chuyển cho chuyến từ thiện kế tiếp và sẽ công khai vào chương trình đó

 

PHÂN BỔ VẬT PHẨM

TT

CHI TIẾT

200 PHẦN

KHIẾM THÍNH

Phụ chú

01

Gạo

10kg

 

 

02

1 thùng

 

 

03

Dầu ăn

1 chai

 

 

04

Nước mắm

1 chai

 

 

05

Nước tương

2 chai (2 loại)

 

 

06

Đường (1kg)

1 gói

 

 

07

Bột ngọt (400gr)

1 gói

 

 

08

Bột canh

2 gói

 

xx

09

Bột hạt nêm (400gr)

1 gói

 

 

10

Thịt heo 1 kg

1kg/2 vĩ

 

 

11

Trứng gà

1 hộp/10

 

 

12

Nho khô

1 gói

 

 

13

Mắm đậu

1 hủ

 

 

14

Bánh in

1 cây lớn

 

xx

15

Dầu gội L’Oreal

1 chai

88 chai

 

16

Bột giặt 550gr

1 gói

 

 

17

Xà phòng (Irish Pring hoặc Coast)

1 cục

100 cục

 

18

Mùng

1 cái

 

 

19

Mền

1 cái

 

 

20

Áo khoác ấm

1 cái

 

 

21

Áo người lớn

1 cái

 

 

22

Áo thiếu nhi

1 cái

 

 

23

Quần lót nữ

1 cái

 

 

24

Tiền mặt

200.000 đ

 

Có thêm 6 phần đặc biệt (Phần /2 triệu đồng)

25

Bánh gạo

1 gói lớn

 

 

01

Mua bột giặt Lix (5,5kg/túi)

 

5 túi

 

02

Nước xả vải Lix (5l/bình) 

 

5 bình

 

03

Nước lau sàn (5L/bình)

 

5 bình

 

04

Bột nui

 

2 cây

 

05

Mì vắt

 

2 cây

 

06

Bánh kẹo

 

x

 

07

Từ mục chi  21 - 32 + 130 hộp khẩu trang

 

x

20 mặt hàng

08

Áo thun hồng (đồng bộ)

 

130 cái

 

09

Quần áo tổng hợp cho các em

 

1 bao

 

10

Áo tặng Gv-Cnv (36) áo ấm Gv nữ 30 cái đồng bộ - 6 áo khoác nam và 6 áo thun nam

 

1 bao

 

11

Tập tô màu, truyện tranh

 

1 kiện nhỏ

 

12

Kẹo gạo lứt

 

3 thùng

 

13

Bánh kẹo các loại

 

Toàn bộ

(nhiều cá nhân mang theo)

14

Tiền mặt

 

50.000đ/em

 

15

Quà cho Gv - Cnv

 

x

 

16

Nồi chảo lớn, nồi cơm điện

 

x

 

 

Ghi chú :

Phần tiền mặt, ngoài những bao thư của đoàn . Tại chổ còn có nhiều thành viên đã tặng thêm tiền trực tiếp đến bà con (ước tính không dưới 500k) cũng như các em khiếm thính (ước tính mỗi em được thêm không dưới 250k).  

- Bột canh phần 2 gói. Do nhầm chỉ phát 1 gói , phần còn lại đã chuyển hết cho trường Khiếm thính

- Bánh in có dùng làm quà cho các bạn thiện nguyện địa phương, đoàn thanh niên…

Page 5/5

CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ

Copyright © 2013 CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ.
Email : labode.tt@gmail.com
CellPhone: 0903.772426 (Liên hệ từ thiện)
Hoặc 0903.741788 (Liên hệ về Website).
FAX : (08)39203437 (Vui lòng liên hệ trước khi Fax).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 35
Lượt truy cập: 9568914