Chào mừng đến với website của Chi Hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM                                                                                            Hạnh phúc là khi biết sẻ chia.                                                                                                    Người trồng cây Hạnh người chơi  -  Ta trồng cây Đức để đời về sau

Tin mới nhất

Thông báo

.TC. Đến bệnh nhân tại Bv Sóc Trăng

 Chi Hội BTBNN Lá Bồ Đề                                         (Thực hiện theo TT 041/BTC. Ứng dụng mẫu  S 11-CT)

CHI TIẾT THU CHI QUỸ TIỀN MẶT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN VỚI BỆNH NHÂN TẠI Bv ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày 09 Tháng 09 Năm 2023

Phần màu đỏ là phát sinh sau khi bản công khai đã in và phát sinh trong chuyến đi

TT

DIỄN GIẢI THU

NGÀY

CHỨNG TỪ

SỐ TIỀN

THU

01

Tồn quỹ từ chuyến Lâm Đồng tháng 4 chuyển sang

 

5.177.000 đ

02

Trần Long                                             (lần 1)

VCB 24/6

1.000.000 đ

03

Trần Thị Mộng Chinh (Danemark)

VCB 04/8

5.000.000 đ

04

Trần Thị Diểm Phúc

VCB 04/8

1.000.000 đ

05

Lý Thị Quỳnh Ngân (bạn của Phúc)

VCB 04/8

500.000 đ

06

Nguyễn Hoàng Anh Thư

VCB 04/8

200.000 đ

07

Nguyễn Ngọc Nga – Lin Yu Min          (lần 1)

VCB 05/8

20.000.000 đ

08

Trần Thụy Hồng Như

VCB 05/8

700.000 đ

09

Gđ Phạm Đài Trang và Gđ Tuyết Nga (nhóm điện lực)

VCB 06/8

12.000.000 đ

10

Võ Thị Bích Huyền (USA)

VCB 06/8

1.000.000 đ

11

Nguyễn Thị Tâm (C Lành, Cô Giang)    (lần 1)

VCB 07/8

500.000 đ

12

Thái Hồng Bảo Ngọc

VCB 07/8

200.000 đ

13

Gđ Hoàng – Châu  (Quận 8)                 (lần 1)

VCB 07/8

1.000.000 đ

14

Phạm Thị Thúy (bạn của Nga)

VCB 07/8

1.000.000 đ

15

Gđ Đăng – Thanh      (Lúc 17h57) 

VCB 08/8

1.200.000 đ

16

Gđ Hoàng – Châu (Quận 8)                (lần 2)

VCB 08/8

300.000 đ

17

Bé Khánh An – Thảo An (Cty Euro land)

VCB 10/8

2.000.000 đ

18

Lê Thị Muôn    (Cầu Kho Q.1)

VCB 10/8

2.000.000 đ

19

Nguyễn Vũ Thùy Linh (bạn của Thùy Giang)

VCB 10/8

1.000.000 đ

20

Ông bà Huỳnh Quốc Bảo (Bảo Thành Quận 6)

VCB 12/8

2.000.000 đ

21

Trần Long           Lúc 19h55                    (lần 2)

VCB 12/8

1.000.000 đ

22

Nguyễn Đăng Khoa  (Quang . Quận 1)

VCB 12/8

1.000.000 đ

23

Nguyễn Ngọc Giàu   (con chị Hương)   (lần 1)

VCB 12/8

200.000 đ

24

Đôn Mỹ Dung           (Nhóm Trang Phạm)

VCB 13/8

500.000 đ

25

Trần Thanh Anh Thương

VCB 13/8

500.000 đ

 

Rút tiền mặt 55.800.000đ (Cheque số 889005, 14/8/2023). (có cả  tiền QTT tháng 8 và các khoản đã chi tạm ứng)

 

 

26

Lan Phan

VCB 14/8

500.000 đ

27

Cổ Minh Tuấn

VCB 14/8

500.000 đ

28

Cổ Thị Ngọc Thu

-nt-

1.000.000 đ

29

Le Thi Hong Thuy

VCB 14/8

100.000 đ

30

Gđ Phan Vi Hùng (Shop Hoàng yến)

VCB 15/8

2.000.000 đ

31

Quỳnh Giàu          (Thái Phát)

-nt-

2.000.000 đ

32

Nguyễn Thị Hạnh (Ngộ Ngọc)

VCB 15/8

1.000.000 đ

33

Nguyễn Thị Tâm (C Lành, Cô Giang)    (lần 2)

VCB 15/8

500.000 đ

34

Nguyễn Thị Bình Minh

VCB 16/8

500.000 đ

35

Nguyễn Khắc Bền (Bình Dương)

VCB 17/8

1.000.000 đ

36

Nguyễn Ngọc Minh       (mỹ phẩm)

vcb 21/8

2.000.000 đ

37

Nguyễn Thị Minh Liên   (bạn của Ngọc Nga)

VCB 23/8

5.000.000 đ

38

Gđ Hoàng – Hợp

VCB 23/8

1.000.000 đ

39

Đoàn Thị Định             (nhóm của Hợp)

-nt-

2.000.000 đ

 

                                                      Cộng trang

 

80.077.000 đ

Page ¼

40

Trương Thị Diểm        (nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

41

Trương Thị Tâm         (nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

42

Nguyễn Văn Phúc       (nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

43

Lê Thị Thâm               (nhóm của Hợp)

-nt-

1.000.000 đ

44

Nguyễn Văn Dũng      (nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

45

Trương Thị Minh Hà   (nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

46

Trương Thị Hiệp         (nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

47

Trương Thị Mỹ            (nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

48

Trương Thị Minh Hoa (nhóm của Hợp)

-nt-

500.000 đ

49

Nguyễn Anh Tuấn     (nhóm của Hợp)           8.500

-nt-

500.000 đ

50

Gđ Thế Huê - Túy Phượng    (Diệu Nhàn)

VCB 24/8

1.000.000 đ

51

Lưu Thị Thùy Giang  +  Tiêu Bích Hạnh

VCB 24/8

2.000.000 đ

52

Phạm Thị Ngọc Dung

VCB 26/8

300.000 đ

53

Nguyễn Thị Phương Nga

VCB 26/8

1.000.000 đ

54

Vương Thị Phương Vy  (Hoa Đạo)

VCB 26/8

10.000.000 đ

55

Liu Xiu Kin

VCB 26/8

500.000 đ

56

Đào thị Tuyết Phương

VCB 26/8

200.000 đ

57

Nguyễn Nhất Tuấn      (Tây Ninh)

VCB 27/8

1.000.000 đ

58

Hồ Thị Lệ Thu

VCB 28/8

500.000 đ

59

Nguyễn Ngọc Giàu                      (Lần 2)

VCB 30/8

200.000 đ

60

Gđ Bs Minh Trí – Bs Kim Phượng

VCB 02/9

1.000.000 đ

61

Trương Thị Thu Oanh

VCB 02/9

1.000.000 đ

62

Nguyễn Ngọc Nga – Lin Yu Min  (Lần 2)

VCB 06/9

5.000.000 đ

 

Rút tiền mặt 51.000.000đ (cheque số 889006  ngày 07/9/2023)

 

 

63

Trịnh Phan Quế Vi

Đa 04/8

2.000.000 đ

64

Bùi Thị Hiệp (Hoa Diệu)   (còn có 1 tr đã vào QTT thg 8)

Đa 10/8

2.000.000 đ

65

Nguyễn Thị Lệ Hương  (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

66

Nguyễn Thụy Diểm Linh (Quận 4)

Đa 11/8

5.000.000 đ

67

Gđ Nhung Phan

Đa 12/8

2.000.000 đ

68

Linh Trần                        (nhóm Nhung Phan)

-nt-

2.360.000 đ

69

Đỗ Thị Phương Loan     (nhóm Nhung Phan)

-nt-

2.000.000 đ

70

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

71

Bùi Nguyễn Tố Như     (nhóm Nhung Phan) 7.860

-nt-

1.000.000 đ

72

Võ thị Thanh Vân        (nhóm Hoa Diệu)

Đa 12/8

1.000.000 đ

73

Trà Thị Kim Linh       (nhóm điện lực)

Đa 13/8

1.000.000 đ

74

Phùng Thị Kiều Nga (nhóm điện lực)

-nt-

1.000.000 đ

 

Rút tiền mặt 20.860.000đ từ Tk 0107853179 NH Đông Á theo STT giao dịch 936941 ngày 14/8/2023 (còn có tiền của QTT tháng 8)

 

 

75

Chị Chúc Ngân                   (nhóm Nhung Phan)

Đa 15/8

200.000 đ

76

Trần Nhật Tuấn   (Tuệ Đản)

Đa 16/8

15.000.000 đ

77

Nguyễn Mymosa    (nhóm Nhật Tuấn)

-nt-

10.000.000 đ

78

Lâm Hữu Tài   (Quận 1)

Đa 16/8

500.000 đ

79

Ngọc Thúy  (nhóm Bảo Bảo)   (Nhung Phan chuyển)

Đa 16/8

1.000.000 đ

80

Trần Thị Thu Vân (Cx Phú Lâm)   (Kim Linh chuyển)

Đa 16/8

1.000.000 đ

81

Nguyễn Thị Tường Vân         (nhóm Nhung Phan)

Đa 18/8

500.000 đ

82

Phạm Thị Hoàng Oanh

Đa 19/8

500.000 đ

83

Flynn Phương Bùi

-nt-

500.000 đ

 

Rút tiền mặt 29.200.000đ từ Tk 0107853179 NH Đông Á theo STT giao dịch 518282 ngày 24/8/2023

 

 

 

                                                 Cộng trang 2

 

79.260.000 đ

Page  2/4

84

Huệ Ngô Hoàng   (Quận 3)

Đa 28/8

1.000.000 đ

85

Trương Thị Tố Nga

Đa 30/8

500.000 đ

86

Ngọc Lan        (bạn Tố Nga)

-nt-

500.000 đ

87

Thái Thị Mỹ Tân           (Quận 3)

Đa 05/9

1.000.000 đ

88

Trí Dũng – Song Toàn (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

1.000.000 đ

89

Trịnh Thị Thu Thủy      (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

500.000 đ

90

Trần An Vinh               (nhóm Mỹ Tân)                3.000

-nt-

500.000 đ

91

Gđ Hòa Bình (nhóm Mỹ Tân)

Đa 07/9

2.000.000 đ

 

Rút ATM   NH Đông Á (06/9/2023)

              (Trong đó còn có QTT tháng 9…)

 

 

92

Trương Thị Bạch Mai        (Diệu Phước)

TM

5.000.000 đ

93

Trương Thị Thu Sương

TM 

2.000.000 đ

94

Gđ Hoàng Thiên Khánh

TM 10/8

1.000.000 đ

95

Lê Nữ Dung

15/8

500.000 đ

96

Chị Bảy (Vĩnh Long)

-nt-

500.000 đ

97

Dư Kim Anh

-nt-

500.000 đ

98

Tạ Thị Tuyết Nhung (Quận 6)

-nt-

1.000.000 đ

99

Minh Châu    (nhóm Tuyết Nhung)

-nt-

1.000.000 đ

100

Dương Cẩm Lan (Quận 1)

22/8

1.000.000 đ

101

Cô ben (USA)          (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

2.000.000 đ

102

Vỹ Thái                   (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

103

Hà Quốc Vỹ            (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

500.000 đ

104

Từ Thị Ngọc Hồng (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

2.000.000 đ

105

Cẩm Hưng             (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

106

Gia Văn                  (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

107

Ngọc Hương          (nhóm Cẩm Lan)           9.500

-nt-

1.000.000 đ

108

Nguyễn Thị Thanh Huyền (Giảng viên Sư Phạm) và Mẹ

29/8

2.000.000 đ

109

Lâm Lợi       (hẻm 115 TĐX)

30/8

200.000 đ

110

Chị Sương (hẻm 35 TĐX)

05/9

200.000 đ

111

Lê Thị Kim Cúc (Chợ cũ Q.1)

05/9

500.000 đ

112

Nhung Nguyễn  (USA – bạn của Ngọc Nga)

                             500 usd tỷ giá ngày 06/9 = 24.080

06/9

12.040.000 đ

113

Võ Thị Thanh Loan (nhóm Hoa Diệu)

VCB 08/9

2.000.000 đ

 

 

 

 

 

                                             Cộng trang 3

 

44.940.000 đ

 

                                      Tổng cộng (1+2+3)

 

204.277.000 đ

 

Ghi chú: Ngọc Nga (62 phần thu) , trong VCB chuyển vào là 10 triệu . Nhưng chỉ nhập quỹ chung chương trình là 5 triệu . Phần 5 triệu còn lại Nga dành tặng riêng thêm nếu có phát sinh (đề cập phần dưới)

     ỦNG HỘ BẰNG HIỆN VẬT

TT

ÂN NHÂN

HIỆN VẬT

01

Nguyễn Phước Hải (bạn của Nhung Phan)

- 20 cây kem đánh răng Colgate 225gr

02

Nguyễn Đức Toàn

- 11 thùng dầu gội L’Oreal (264 chai/110ml)

03

Lâm Lộc

- 12 thùng bánh Julie’s

04

Gđ Thảo – Khánh

- 250 cái khăn lông (khăn tắm)

05

Leng Nghiem Chi Van

- 10 thùng bánh Mochi (thùng 2 kg)

Page 3/4

 

CHI TRONG CHƯƠNG TRÌNH

TT

DIỂN GIẢI

SỐ TIỀN

01

Mua xà phòng Coast  (USA 113gr)                          250 cục x   15.630đ

3.907.500 đ

02

Mua kem đánh răng Close Up (Thailand 160gr)       230 cây x   16.000đ

3.680.000 đ

03

Mua bàn chải đánh răng                                         230 cây x     2.500đ

575.000 đ

04

Mua bánh Julie’s butter sandwich (Malaisia)          10 thùng x 160.000đ

1.600.000 đ

05

Mua bánh gạo Want Want (thùng 20 gói/52gr)     15 thùng x 107.000đ

1.605.000 đ

06

Mua bình nhựa đựng nước cách nhiệt (1 litre)         250 cái x   26.000đ

6.500.000 đ

07

Mua Khăn ướt (loại tốt 3 lớp, gói 100cái)                    250 gói x   25.000đ

6.250.000 đ

08

May túi rút đựng quà                                                250 cái x     8.000đ

 2.000.000 đ

09

Bao thư tiền mặt                                                   250 phần x 700.000đ

175.000.000 đ

 

                                                                         Tổng cộng

201.117.500 đ

 

                                                TỔNG THU :  204.277.000 đ

                                                TỔNG CHI :   201.177.500 đ

                                                TỒN :                 3.099.500 đ

Sau khi bản công khai TC bằng văn bản đã được in và trong chuyến đi có phát sinh thêm :

THU

TT

DIỂN GIÃI THU PHÁT SINH

NGÀY

CHỨNG TỪ

SỐ TIỀN

THU

 

Tiền tồn theo văn bản đã công khai

 

3.099.500 đ

01

Bùi Kiều An   (bạn Tuấn Cổ)  

VCB 08/9

500.000 đ

02

Cổ Thị Ngọc Thảo

TM 09/9

2.000.000 đ

03

Túy Hoa       (nhóm Hoa Diệu)

TM 09/9

1.000.000 đ

04

Hương Trần (nhóm Hoa Diệu)

TM 09/9

1.000.000 đ

05

Lê Thị Minh Châu   (99)      (thêm lần 2)

TM 09/9

1.000.000 đ

06

Còn thừa lại 2 bao lì xì (trong tiêu chuẩn phần quà)

 

1.400.000 đ

 

                                                         Cộng

 

9.999.500 đ

 

PHÁT SINH CHI

Trong số bệnh nhân nhận quà, có hoàn cảnh thương tâm đặc biệt, ACE đã thống nhất chi thêm 3 phần đặc biệt (ngoài tiều chuẩn phần quà bình thường)

3 trường hợp x 2.000.000đ   = 6.000.000đ

Như vậy chính thức số tồn chuyển qua chuyến tt sau là

9.999.500đ – 6.000.000đ   =  3.999.500 đ

Ngoài ra còn có :

- Ngoài tiền mặt bao lì xì  theo phần quà 700k , còn có một số thành viên trong đoàn tặng trực tiếp thêm tiền mặt đến các bệnh nhân (tặng theo phần quà)

- Trong tổng số 250 phần quà hôm nay có phát sinh 10 trường hợp bệnh mới (8 thận và 2 ung bướu) :

 Ngọc Nga (62 phần thu) ủng hộ 5.000k + nhóm Nhật Tuấn (Tý) ủng hộ thêm 2.000k + Oanh Phạm 1.000k + Cô Tài (Australia) 2.000k     = 10.000k (mỗi bao lì xì là 1 triệu đồng)

- Trong quá trình đến trực tiếp bệnh nhân tại giường bệnh, trước nhưng tột cùng của khổ đau vì bệnh tật nhóm Nhật Tuấn và Mymosa cũng đã tặng thêm trực tiếp cho bà con

- Tại Khoa Ung bướu còn có thêm 2 trường hợp trên bệnh 90 tuổi và Minh Liên (bạn của Ngọc Nga) cũng đã tặng thêm 2.000k cho 2 cụ

 Ghi chú :

- Bánh Julies còn 3 thùng và bánh Want Want còn 2,5 thùng dùng gửi đến nhân viên y tế của Khoa thận và ung bướu

- Bản công khai tài chính này , đã in thành văn bản gửi đến mọi người trong chuyến đi . Bản cập nhật này sẽ được lưu 2 năm trên Website này của Chi hội Lá Bồ Đề 

Page 4/4

CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ

Copyright © 2013 CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ.
Email : labode.tt@gmail.com
CellPhone: 0903.772426 (Liên hệ từ thiện)
Hoặc 0903.741788 (Liên hệ về Website).
FAX : (08)39203437 (Vui lòng liên hệ trước khi Fax).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 40
Lượt truy cập: 9514001