Chào mừng đến với website của Chi Hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM                                                                                            Hạnh phúc là khi biết sẻ chia.                                                                                                    Người trồng cây Hạnh người chơi  -  Ta trồng cây Đức để đời về sau

Tin mới nhất

Thông báo

"TC. Phước Thành, Bác Ái. Ninh Thuận 2023

Chi Hội BTBNN Lá Bồ Đề                                         (Thực hiện theo TT 041/BTC. Ứng dụng mẫu  S 11-CT)

CHI TIẾT THU CHI QUỸ TIỀN MẶT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO NGHÈO VÀ HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC

XÃ PHƯỚC THÀNH . HUYỆN BÁC ÁI – NINH THUẬN

Ngày 18 Tháng 11 Năm 2023

(phần màu đỏ là bổ sung sau so với bản công khai TC bằng văn bản)

TT

DIỄN GIẢI THU

NGÀY

CHỨNG TỪ

SỐ TIỀN

THU

01

Tồn quỹ từ chuyến Sóc Trăng tháng 9 chuyển sang

 

3.999.500 đ

02

Trương Thị Bạch Mai (Diệu Phước)

TM

8.000.000 đ

03

Chị Ngọc Thảo

 

2.000.000 đ

04

Thu Liên

 

1.000.000 đ

05

Trương Thị Thu Sương

TM

3.000.000 đ

06

Sc Chân Phương Bảo

TM

2.000.000 đ

07

Gđ Hoàng Thiện Khánh

25/10

1.000.000 đ

08

Gđ Hoàng Trần Thái               (tặng 1 xe đạp)

 

1.400.000 đ

09

Nguyễn Lý Tuấn Dũng (Quận 3)

27/10

1.000.000 đ

 

10

Nhung Nguyễn (Nicky . USA – bạn của Ngọc Nga)

                                 500 usd tỷ giá ngày 06/11  = 24.520Vnđ

(tặng 7 xe đạp học sinh , còn lại tặng quà hộ nghèo)  

03/10

12.260.000 đ

11

Nguyễn Thị Thanh Huyền  (Giảng viên Sư Phạm)

 07/11

1.000.000 đ

12

Lê Nữ Dung   (Hoa Đức)

07/11

500.000 đ

13

Dương Cẩm Lan    (Quận 1)

07/11

1.000.000 đ

14

Từ Thị Ngọc Hồng (nhóm Cẩm Lan)

 

2.000.000 đ

15

Vĩ Thía                   (nhóm Cẩm Lan)

 

1.000.000 đ

16

Dương Cẩm Hưng (nhóm Cẩm Lan)

 

1.000.000 đ

17

Gia Văn                  (nhóm Cẩm Lan)

 

1.000.000 đ

18

Cô Biên (USA)        (nhóm Cẩm Lan)

 

1.500.000 đ

19

Ngọc Hương          (nhóm Cẩm Lan)                       8.000

 

500.000 đ

20

Lâm Lộc

13/11

1.000.000 đ

21

Nguyễn Ngọc Nga – Lin Yu Min

VCB 21/10

20.000.000 đ

22

Trần Long                                 (lần 1)

VCB 21/10

1.000.000 đ

23

Thai Hong Bao Ngoc

VCB 22/10

100.000 đ

24

Nguyen Le Minh Hien

VCB 23/10

2.000.000 đ

25

Bé Nghĩa – Phúc   (con của Xuân Y)

VCB 24/10

500.000 đ

26

Phạm Thị Thanh Thúy

VCB 24/10

1.000.000 đ

27

Nguyễn Đức Toàn

VCB 24/10

200.000 đ

28

Khương Thị Thu Hà

VCB 24/10

300.000 đ

29

Gđ Phan Vi Hùng

VCB 25/10

2.000.000 đ

30

Gđ Diệu Nhàn

-nt-

2.000.000 đ

31

Cổ Minh Tuấn

VCB 25/10

500.000 đ

32

Cổ Thị Ngọc Thảo

-nt-

3.000.000 đ

33

Cộ Thị Ngọc Thu

-nt-

1.000.000 đ

34

Gđ Hoàng – Hợp

VCB 25/10

1.000.000 đ

35

Đoàn Thị Định             (nhóm của Hợp) 

-nt-

2.000.000 đ

36

Trương Thị Diểm        (nhóm của Hợp) 

-nt-

500.000 đ

37

Trương Thị Tâm         (nhóm của Hợp) 

-nt-

500.000 đ

38

Nguyễn Văn Phúc      (nhóm của Hợp) 

-nt-

500.000 đ

 

                                                         Cộng trang 1

 

84.259.500 đ

Page 1/5

39

Lê Thị Thâm               (nhóm của Hợp) 

-nt-

1.000.000 đ

40

Nguyễn Văn Dũng      (nhóm của Hợp) 

-nt-

500.000 đ

41

Trương Thị Minh Hà   (nhóm của Hợp) 

-nt-

500.000 đ

42

Trương Thị Minh Hoa (nhóm của Hợp) 

-nt-

500.000 đ

43

Nguyễn Anh Tuấn      (nhóm của Hợp) 

-nt-

500.000 đ

44

Trương Thị Hiệp        (nhóm của Hợp)                    7.800

-nt-

300.000 đ

45

Ngo Thuy Nhu  (20h24) (nhóm Vân – Nhung)

VCB 25/10

500.000 đ

46

Nguyễn Khắc Bền

VCB 27/10

1.000.000 đ

47

Nguyễn Ngọc Minh

vcb 27/10

2.000.000 đ

48

Trương Thị Hợp                    (lần 2)

VCB 28/10

600.000 đ

49

Tạ Thị Tuyết Nhung

VCB 28/10

500.000 đ

50

Dư Kim Anh                   (nhóm Tuyết Nhung)

-nt-

500.000 đ

51

Chị Bảy Lan (Vĩnh Long) (nhóm Tuyết Nhung)

-nt-

500.000 đ

52

Châu Lê                         (nhóm Tuyết Nhung)           3.500

-nt-

2.000.000 đ

53

Phạm Thị Ngọc Dung

VCB 28/10

300.000 đ

54

Nguyễn Thị Minh Liên   (bạn của Ngọc Nga)

VCB 29/10

5.000.000 đ

55

Trần Long                              (lần 2)

VCB 29/10

1.000.000 đ

56

Kiều Nga  + Kim Linh (nhóm điện lực)

VCB 29/10

2.000.000 đ

57

Lee Wen Hui – Yu Wen Chuan (bạn của Lin Yu Min)

                                         tương đương 10.000 yuan

VCB 29/10

7.550.000 đ

58

Nguyễn Ngọc Giàu 

VCB 30/10

200.000 đ

59

2 bé Khánh An – Thảo An

VCB 30/10

2.000.000 đ

60

Nguyễn Thị Mai Trinh       (nhóm Đức Toàn)

VCB 30/10

300.000 đ

61

Dương Nguyễn Hồng Hải (hồi hướng cho cha Dương Văn Phụng và cho bác Dương Văn Lợi)

VCB 30/10

400.000 đ

62

Nguyễn Thị Hạnh (Ngộ Ngọc)

VCB 30/10

1.000.000 đ

63

Nguyễn Thị Út

VCB 31/10

2.000.000 đ

64

Lê Thị Muôn  (Cầu Kho)

VCB 31/10

2.000.000 đ

65

Lưu Thị Thùy Giang

vcb 31/10

1.000.000 đ

66

Tiêu Bích Hạnh      (nhóm Thùy Giang)

-nt-

600.000 đ

67

Đào Tuyết Phương

VCB 01/11

200.000 đ

68

Gđ Trương Văn Quỳnh – Giàu (Phát Thái)

VCB 04/11

2.000.000 đ

69

Vo Le Vi Vi

VCB 04/11

1.000.000 đ

70

Gđ Đăng - Thanh  (Code 88)

VCB 04/11

1.200.000 đ

71

Tô Thị Ngọc Hân              (nhóm của Hợp) 

VCB 06/11

500.000 đ

72

Vũ Văn Tuy     (cựu Vitaco)

VCB 06/11

1.000.000 đ

73

2 cháu Xuân Hoàng – Thủy Tiên

VCB 06/11

500.000 đ

74

Phùng Thị Xuân Đào

VCB 07/11

1.000.000 đ

 

10/11 Rút cheque tiền mặt 84.000.000 đ trong đó có khoản đã tạm ứng cho QTT và chương trình SócTrăng

 

 

75

Nguyễn Nhất Tuấn (Tây Ninh)

VCB 11/11

1.000.000 đ

76

Trịnh Phan Quế Vi  (Quận 7)

Đa 21/10

2.000.000 đ

77

Lê Thị Hồ Thu

Đa 21/10

500.000 đ

78

Bùi Thị Hiệp (Hoa Diệu)

Đa 21/10

2.000.000 đ

79

Lâm Hữu Tài

Đa 21/10

1.000.000 đ

80

Nguyễn Thị Thảo (có 1 triệu dành tặng xe đạp học sinh)

Đa 24/10

2.000.000 đ

81

Trương Thị Thu Oanh

Đa 25/10

1.000.000 đ

82

Gđ Minh Châu           (nhóm Thu Oanh)

-nt-

1.000.000 đ

83

Gđ Thanh Châu        (nhóm Thu Oanh)

-nt-

1.000.000 đ

84

Cô Phiên                   (nhóm Thu Oanh)

-nt-

1.000.000 đ

85

Huỳnh Thị Cao Trí    (nhóm Thu Oanh)                     4.500

-nt-

500.000 đ

 

                                                      Cộng trang 2

 

56.650.000 đ

Page 2/5

86

Nguyễn Thụy Diểm Linh

Đa 26/10

5.000.000 đ

87

Phạn Thị Bạch Lan (Quận 6)

Đa 26/10

500.000 đ

88

Phạm Thị Hoàng Oanh

Đa 28/10

500.000 đ

89

Phương Bùi

-nt-

200.000 đ

90

Huỳnh Đào Bảo Phương   (Quế Jewelry)

Đa 28/10

3.000.000 đ

91

Phạm Đài Trang + Đôn Mỹ Dung (nhóm điện lực)

Đa 29/10

2.000.000 đ

92

Phan Thị Bích Nhung

Đa 29/10

1.000.000 đ

93

Linh Trần                         (nhóm Nhung Phan)

-nt-

2.450.000 đ

94

Chị NT                             (nhóm Nhung Phan)

-nt-

1.000.000 đ

95

Liên Thủy                        (nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

96

Loan Đỗ                          (nhóm Nhung Phan)

-nt-

2.000.000 đ

97

Bùi Nguyễn Huyền Trân (nhóm Nhung Phan)

-nt-

1.000.000 đ

98

Liên Ánh                         (nhóm Nhung Phan)         8.450

-nt-

500.000 đ

99

Nguyễn Đăng Khoa  (Quận 1)

Đa 01/11

1.000.000 đ

100

Đỗ Thị Hồng Cẩm     (Cty Sắc màu)

Đa 01/11

500.000 đ

101

Phạm thị Sửu  – Hồng Kiều      (10h13)

Đa 03/11

1.000.000 đ

 

Ngày 03/11/2023 rút tiền mặt 50.000.000đ . Trong đó còn có QTT tháng 11 và các khoản thu khác

 

 

102

Lâm Quế Chinh  (Quận 8)        (tặng 4 chiếc xe đạp)

Đa 03/11

5.600.000 đ

103

Thái Mỹ Tân (Quận 3)

Đa 06/11

1.000.000 đ

104

Thái Thị Thu Hà      (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

2.000.000 đ

105

Nguyễn Hữu Hạnh (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

1.000.000 đ

106

Nguyễn thị Sáu       (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

1.000.000 đ

107

Trịnh Thu Thủy       (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

500.000 đ

108

Đoàn Trí Dũng        (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

500.000 đ

109

Đoàn Song Toàn    (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

500.000 đ

110

Trần Vinh An          (nhóm Mỹ Tân)                        7.000

-nt-

500.000 đ

 

Ngày 06/11 rút ATM 15.000.000đ trong đó bao gồm khoản tiền ủng hộ cho QTT tháng 11

 

 

111

Nguyễn Thị Hân  (Quận 6)

Đa 06/11

1.000.000 đ

112

Lê Văn Hải          (nhóm Hoa Diệu)

Đa 06/11

500.000 đ

113

Trương Ngọc Thúy (nhóm Sửu Phạm)    Lúc 13h59

Đa 07/11

500.000 đ

114

Trương Hoàng Diểm Uyên    (nhóm nhung Phan)

Đa 09/11

1.000.000 đ

115

Chùa Paolo Alto California (USA)  tặng 10 chiếc xe đạp

Đa 09/11

13.500.000đ

 

Ngày 10/11 rút ATM 20.000.000 đ trong đó còn có khoảng tiền ủng hộ QTT tháng 11

 

 

116

Bùi Kiều An  (bạn Tuấn Cổ)   (16h32)

Đa 10/11

500.000 đ

117

Thái Thị Mỹ Tân           (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

Đa 12/11

1.450.000 đ

118

Phạm Quỳnh Anh Thư (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

-nt-

1.500.000 đ

119

Thu Hồng+Thúy Nguyệt+Minh Hạnh (Hội KH P.13 Q.3)

-nt-

1.000.000 đ

120

Đặng Thúy Quỳnh        (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

-nt-

1.350.000 đ

121

Bùi Thị Nhẫn                (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

-nt-

1.350.000 đ

122

Thái Thị Bích Thủy      (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

-nt-

1.350.000 đ

123

Hoàng Thị Thu            (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

-nt-

500.000 đ

124

Cao Thị Lâm Thảo      (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

-nt-

500.000 đ

125

Nguyễn Thị Mùi          (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

-nt-

500.000 đ

126

Vũ Thị Nguyệt Tú       (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

-nt-

300.000 đ

127

Bùi Lệ Quý                 (Hội Khuyến học P.13 Q.3)                      

-nt-

200.000 đ

128

Ngọc Hương              (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

-nt-

500.000 đ

129

Đặng Lệ Tuyết           (Hội Khuyến học P.13 Q.3)

-nt-

200.000 đ

130

Trịnh Thị Giang (Hội Khuyến học P.13 Q.3)            10.800  

 Hội khuyến học P.13 tặng 8 chiếc xe đạp học sinh    

-nt-

100.000 đ

 

                                                           Cộng trang 3

 

62.550.000 đ

 

131

Cô Em Trần       (nhóm Hoa Diệu)

Đa 12/11

500.000 đ

132

Hoàng Ánh Nguyệt  (bạn chị Xuân họa sĩ)

Đa 13/11

500.000 đ

133

Chị Hoàng Lan   (Quận 10)    (nhóm Tường Vân)  

Đa 13/11

1.000.000 đ

134

Liu Xiu Kin

Đa 14/11

500.000 đ

135

Chị Kim Xuan (họa sĩ)

Đa 15/11

200.000 đ

 

Ngày 16/11 rút ATM 20.000.000 đ trong đó còn có tiền ủng hộ QTT tháng 11 và khoản khác

 

 

 

                                                         Cộng trang 4

 

2.700.000 đ

 

                                            Tộng cộng (1+2+3+4)

 

206.159.000 đ

 

ỦNG HỘ BẰNG HIỆN VẬT

TT

ÂN NHÂN

HIỆN VẬT

01

Tạ Thị Tuyết Nhung

- 220 chai muối tiêu

02

Gđ nguyễn Duy Chương

- 240 cái áo thun

03

Rubby Nguyễn Cao Lân

- 86 cái áo thun McDonald

04

Huỳnh Ngọc Đức   (Tân Huê Viên)

- 200 cây bánh in

05

Hoàng Trần Như Bình

- 10 bịch kẹo chip

06

Nguyễn Thị Thương Huyền

- 200 cái quần lót phụ nữ

07

Bé Phạm Nam Phong

- 100 quyển tập + thùng đồ chơi cũ + quần áo

08

Nhóm bạn Liễu Đoàn   (2.500.000đ nhờ mua)

- 15 thùng sữa Fami (mua được 16 thùng)

09

Huỳnh Đoàn Bảo Phương

- 1.000 quyển tập + 1.000 cây bút

10

Gđ ôb Bảo Thành

- 3 bao balo học sinh + 13 balo lớn + túi đen ?

 

Ghi chú:

Lần này ta tặng riêng áo mới là 600 cái . Trong đó có dùng thêm 360 áo do Phát Thái – Thời trang TQQ ủng hộ đến LBĐ (Tổng số Phát Thái , TQQ ,  shop Hoàng Yến , Ny Nơ ủng hộ vẫn chưa dùng hết, vẫn còn giử để dành những cho chuyến sau)

 

CHI CHO CHƯƠNG TRÌNH

TT

CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01

Mua gạo                                                           2.000kg x  16.500đ

33.000.000 đ

02

Mì gấu đỏ                                                      200 thùng x  75.000đ

15.000.000 đ

03

Dầu ăn (1L)                                                     200 chai x  29.000đ

5.800.000 đ

04

Nước tương Hương Việt                                 200 chai x   7.000đ

1.400.000 đ

05

Nước mắm siêu tiết kiệm                                200 chai x  13.000đ

2.600.000 đ

06

Đường tinh luyện(1kg)                                      200 gói x  26.000đ

5.200.000 đ

07

Bột canh (200gr/gói)                                         400 gói x    4.000đ

1.600.000 đ

08

Hạt nêm                                                           200 gói x   32.000đ

6.400.000 đ

09

Bột giặt Sunro 400gr                                        200 gói x   13.000đ

2.600.000 đ

10

Xà phòng Irish Spring  (Mexico 113gr)          200 cục x   13.200đ         

2.640.000 đ

11

Mùng 1,8 x 2,2m                                                200 cái x   65.000đ

13.000.000 đ

12

Trứng gà (hộp/ chục)                                      200 hộp x   25.000đ

5.000.000 đ

13

Khô cá nục (phần 1kg)                                  200 phần x   67.000đ

13.400.000 đ

14

Gà (phần 1kg)                                               200 phần x   60.000đ

12.000.000 đ

15

Bánh cream Deemah (gói 4 cái/thùng 48 gói)   17 thùng x   55.000đ

935.000 đ

16

Bánh Julie’s butter (gói 4 cái/ thùng 130 gói)       2 thùng x 160.000đ

320.000 đ

17

Mua bánh gạo (thùng 20 gói)                           20 thùng x 102.500đ

2.050.000 đ

18

May túi rút (như balo) đựng quà học sinh        1 00 cái x     8.000đ

800.000 đ

19

5 cây bút, thước, bút chì, gom, bút tô màu, hộp bút  100phần

2.745.000 đ

20

Mua túi xách bà con đựng quà                      200 cái x        2.700đ

540.000 đ

21

Mua bao bà con đựng quà mang về              200 cái x        3.300đ

660.000 đ

22

Mua xe đạp inox lớn (bánh 600)                  30 chiếc x 1.350.000đ

40.500.000 đ

23

Phụ tiền dầu bồi dưỡng tài xế xe tải

500.000 đ

24

Bao thư tiền mặt                                  200 phần quà x     200.000đ

40.000.000 đ

 

                                                                               Tổng Chi

208.690.000 đ

 

                                            TỔNG THU :      206.159.500 đ

                                            TỔNG CHI :       208.645.000 đ

                                            TỒN :                   - 2.485.500 đ

Bản công khai chi tiết tài chính này cũng đã được in thành văn bản gửi đến mọi người trong chuyến đi

Phát sinh thu (sau khi bản tài chính đã được in và trong chuyến đi)

TT

DIỄN GIẢI THU

NGÀY

CHỨNG TỪ

SỐ TIỀN

136

Trần Thị Thu Vân  (cx PL A)

TM 16/11

1.000.000 đ

137

Tuyết Hằng    (M42 cx PL A)

-nt-

500.000 đ

138

Chị Tư        (Tân Hòa Đông)

TM 18/11

200.000đ

139

Oanh                (bán rau củ)

-nt-

100.000 đ

140

Chị Bảo Thành           (từ người bạn)

TM 18/11

1.000.000 đ

141

Nguyễn Thị Nhung             (nhóm Bảo Thành)

-nt-

1.000.000 đ

142

Ngọc Sương  + Ánh Hồng (nhóm Bảo Thành)

-nt-

1.000.000 đ

143

Nguyễn Thị Thúy        (Cháu chị  Diệu Phước) 

Agribank 18/11

2.000.000 đ

 

                                                        Thu phát sinh

 

6.800.000 đ

 

             TỔNG KẾT :      6.800.000 đ – 2.485.500 đ (trong chương trình bị âm)  =  4.314.500 đ

(số tồn 4.314.500 đ sẽ chuyển sang chương trình sau)

Ghi chú:  

- 2.500.000 đ do bạn Liễu Đoàn ủng hộ dùng mua 15 thùng sữa Fami . Chúng ta mua tại Phan Rang được 16 thùng Fami x 156.000đ = 2.496.00

PHÂN BỔ VẬT PHẨM MỖI PHẦN QUÀ (200 PHẦN)

TT

Vật phẩm

Số lượng

TT

Vật phẩm

Số lượng

01

Gạo

10 kg

11

Xà phòng Irish Spring 

1 cục

02

1 thùng

12

Mùng

1 cái

03

Dầu ăn (1L)

1 chai

13

Áo mới (3 loại)

3 cái

04

Nước tương

1 chai

14

Quần lót nữ

1 cái

05

Nước mắm

1 chai

15

Cá khô nục

1kg (gói)

06

Đường   (1kg/gói)

1 gói

16

Thịt gà

# 1kg

07

Bột canh (400gr/gói)

2 gói

17

Trứng gà (hộp 10 trứng)

1 hộp

08

Hạt nêm (900gr/gói)

1 gói

18

Bánh in

1 cây

09

Muối tiêu

1 chai

19

Bánh gạo

2 gói

10

Bột giặt (400gr)

1 gói

20

Bao thư tiền mặt

200.000 đ

 

Ngoài tiền mặt 200k của đoàn, còn có thêm những bao thư và tiền mặt của mấy thành viên trong đoàn

VẬT PHẨM MỖI PHẦN QUÀ HỌC SINH (100 PHẦN)

TT

Vật phẩm

Số lượng

TT

Vật phẩm

Số lượng

01

Túi rút đeo

1 cái

07

Gom tẩy

1 cục

02

Tập

10 quyển

08

Thước nhựa

1 cây

03

Bút bi xanh

3 cây

09

Bút màu sáp

1 hộp

04

Bút mực xanh

1 cây

10

Bánh kẹo

1 phần

05

Bút mực đỏ

1 cây

11

Nón bảo hiểm đầu

1 cái

06

Bút chì

1 cây

12

Balo học sinh

1 cái

 

Ghi chú: Cân đối số bút tặng các học sinh cũng đã khá nhiều (13 cây các loại), nên vẫn còn giử lại một số dành cho chương trình tới

Thông tin , hình ảnh sau chuyến đi sẽ đăng tải trên Fb : Labode Chi Hoi – Fb : Ta Ngoc Minh Tan  và  Website của Chi hội

Bản công khai tài chính này, sẽ được lưu toàn bộ trên Website : thiennguyenlabode.com (trong 2 năm)

 

Page 5/5

CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ

Copyright © 2013 CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ.
Email : labode.tt@gmail.com
CellPhone: 0903.772426 (Liên hệ từ thiện)
Hoặc 0903.741788 (Liên hệ về Website).
FAX : (08)39203437 (Vui lòng liên hệ trước khi Fax).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 39
Lượt truy cập: 9623215