Chào mừng đến với website của Chi Hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM                                                                                            Hạnh phúc là khi biết sẻ chia.                                                                                                    Người trồng cây Hạnh người chơi  -  Ta trồng cây Đức để đời về sau

Tin mới nhất

Thông báo

"TC . M'drak - Dak Lak

Chi Hội BTBNN Lá Bồ Đề                                         (Thực hiện theo TT 041/BTC. Ứng dụng mẫu  S 11-CT)

CHI TIẾT THU CHI QUỸ TIỀN MẶT

CHƯƠNG TRÌNH (3 TRONG 1) ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO NGHÈO VÙNG SÂU XÃ CƯSAN

VÀ HỌC SINH NGHÈO MỒ CÔI HUYỆN M’DRAK – DAKLAK

Ngày 06 Tháng 01 Năm 2024

(phần màu đỏ là bổ sung sau khi bảng công khai đã được in)

TT

DIỄN GIẢI THU

NGÀY

CHỨNG TỪ

SỐ TIỀN

THU

01

Tồn quỹ từ chuyến Ninh Thuận chuyển sang

 

4.314.500 đ

02

Trương Thị Bạch Mai (Diệu Phước)

TM

6.000.000 đ

03

Ngọc Thảo

TM

2.000.000 đ

04

Sư cô Chân Phương Bảo

TM

2.000.000 đ

05

Lâm Hữu Tài (Quận 1) (tiền từ chuyến Bác Ái)

TM

1.000.000 đ

06

Gđ Hoàng Thiện Khánh

15/12

1.000.000 đ

07

Hoàng Trần Như bình

-nt-

1.000.000 đ

08

Bé Nguyễn Duy Khang + Nguyễn Duy An

-nt-

2.000.000 đ

09

Võ Ngọc Phượng + Phạm Đăng Quang

                 + Phạm Đăng Trí + Phạm Thanh Trúc

-nt-

500.000 đ

10

Lâm Lộc

25/12

1.000.000 đ

11

Nguyễn Thị Thanh Huyền  (Giảng viên Sư Phạm)

26/12

1.000.000 đ

12

Dương Cẩm Lan (Quận 1)

27/12

1.000.000 đ

13

Dương Lâm Ngọc  (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

14

Vĩ Thái                   (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

15

Cẩm Hưng             (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

16

Từ Thị Ngọc Hồng (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

1.000.000 đ

17

Hà Quốc Vi            (nhóm Cẩm Lan)

-nt-

500.000 đ

18

Đoàn Ngọc Trúc Thương

01/01

10.000.000 đ

19

Huỳnh Thị Cao Trí

01/01

500.000 đ

20

Gđ Lê Thị Cúc    (nhóm Tuấn Dũng)

02/01

1.000.000 đ

21

Nhận lúc 19h14     ???

VCB 28/11

200.000 đ

22

Nguyễn Khắc Bền

VCB 28/11

1.000.000 đ

23

Nguyễn Lê Minh Hiền

VCB 29/11

2.000.000 đ

24

Huệ Ngô Hoàng

VCB 29/11

2.000.000 đ

25

Lương Văn Hậu

VCB 30/11

1.000.000 đ

26

Phạm Đài Trang

VCB 30/11

1.000.000 đ

27

Thái Hồng Bảo Ngọc

VCB 01/12

100.000 đ

28

Đào Thị Tuyết Phương

VCB 01/12

200.000 đ

29

Bs Nguyễn Tấn Trí

VCB 04/12

2.000.000 đ

30

Gđ Đăng – Thanh

VCB 04/12

1.200.000 đ

31

Khương Thị Thu Hà

VCB 05/12

200.000 đ

32

Ngô Thị Hiển       (nhóm Xuân Đào)

VCB 05/12

1.000.000 đ

33

Nguyễn Thị Bình Minh

VCB 05/12

500.000 đ

34

Cộ Thị Ngọc Thảo     (nhóm Tuấn Cổ)

VCB 06/12

2.000.000 đ

35

Cổ Thị Ngọc Thu       (nhóm Tuấn Cổ)

-nt-

1.000.000 đ

36

Huỳnh Cổ Bảo Trâm (nhóm Tuấn Cổ)

-nt-

1.000.000 đ

37

Bùi Kie….  ? ? (SMS ngân hàng chỉ ghi đến đó)

VCB 07/12

500.000 đ

38

Nguyễn Ngọc Nga – Lin Yu Min

VCB 07/12

20.000.000 đ

39

Gđ Ngộ Ngọc

VCB 08/12

3.000.000 đ

40

Vũ Văn Tuy (Thảo Điền)

VCB 08/12

2.000.000 đ

 

                                                 Cộng trang 1

 

80.714.500 đ

                Page 1/5        

41

Nguyễn Thị Út  (09h50) (nhóm Nhật Tuấn)

VCB 13/12

2.000.000 đ

42

Sáng Ngọc

VCB 14/12

1.000.000 đ

43

Lúc 20h13  ??

VCB 14/12

200.000 đ

44

Nguyễn Thị Minh Liên   (bạn của Ngọc Nga)

VCB 15/12

3.000.000 đ

45

Phạm Đài Trang

VCB 15/12

1.000.000 đ

46

Do Thu Minh  (11h25)

VCB 15/12

100.000 đ

47

Nguyễn Thị Mai Trinh   (nhóm Đức Toàn)

VCB 15/12

500.000 đ

48

Minh Châu               (nhóm Tuyết Nhung)

VCB 16/12

4.000.000 đ

49

Kim Linh                         (nhóm điện lực)

VCB 16/12

1.000.000 đ

50

Tiêu Tú Mai + Nguyễn Hữu Phước + Bùi Vân nam + Nguyễn Đình Dương    (nhóm Đức Toàn)

VCB 16/12

1.200.000 đ

51

Võ Thị Thủy (Yoga)

VCB 16/12

1.000.000 đ

52

Gđ Phan Vi Hùng

VCB 16/12

2.000.000 đ

53

Gđ Diệu Nhàn

-nt-

2.000.000 đ

54

Gđ Trương Văn Quỳnh (Phát Thái)

-nt-

2.000.000 đ

55

Gđ Hà Tuấn                                          8.000  

-nt-

2.000.000 đ

56

Lê Thị Muôn (Quận 1)

VCB 17/12

1.000.000 đ

57

Diệp Thị Thanh Tuyền  (nhóm Đức Toàn)

VCB 18/12

200.000 đ

58

Huỳnh Đào Bảo Phương   (Quế Jewelry)

VCB 21/12

3.000.000 đ

59

Bé Hoàng Tuệ Hân  (con của Hoàng Trần ….)

VCB 22/12

500.000 đ

60

NGAN LTQ      ??

VCB 25/12

500.000 đ

61

Hồ Thị Lệ Thu (nhóm Tuấn Cổ)

VCB 15/12

500.000 đ

 

Cheque rút tiền mặt 72.000.000đ

 

 

62

Bùi Thị Hiệp (Hoa Diệu)

Đa 28/11

3.000.000 đ

63

Hiền Hương                            (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

2.000.000 đ

64

Em Trần                                  (nhóm Hoa Diệu)

Đa 29/11

1.000.000 đ

65

Nguyễn Thị Lệ Hương (Thu)  (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

66

Huỳnh Thị Lang                      (nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

67

Trần Thụy Hồng Như

Đa 03/12

500.000 đ

68

Phùng Thị Xuân Đào

Đa 04/12

2.000.000 đ

 

Ngày 04/12 rút TM 10.500 (20.000.000đ)

 

 

69

Chị Kính                    (nhóm Hoa Diệu)

Đa 06/12

1.000.000 đ

70

Lành                          (nhóm Hoa Diệu)

 

3.000.000 đ

71

Anh Hải                     (nhóm Hoa Diệu)

 

500.000 đ

72

Võ Thị Thanh Vân    (nhóm Hoa Diệu)

 

2.000.000 đ

73

Gđ chị Thịnh             (nhóm Hoa Diệu)

 

1.000.000 đ

74

Vọ Thị Thanh Loan  (nhóm Hoa Diệu)     9.500    

 

2.000.000 đ

75

Cô Thiện Tính   (bạn của lành) (nhóm Hoa Diệu)

Đa 06/12

2.000.000 đ

76

Gđ Nhung Phan

Đa 07/12

2.000.000 đ

77

Hòa Nguyễn  (nhóm Nhung Phan)

-nt-

2.000.000 đ

78

Chị NT          (nhóm Nhung Phan)

-nt-

1.000.000 đ

79

Linh Trần      (nhóm Nhung Phan)

-nt-

1.220.000 đ

80

Liên Thủy     (nhóm NhungPhan)         6.720    

-nt-

500.000 đ

81

Chùa Giác Minh (Paolo Alto . California . USA) 

    Tương đương 150 cái áo ấm dành tặng các em thiếu nhi

Đa 11/12

9.750.000 đ

82

Ngọc Thủy                   (nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

83

Ái Linh (bạn của Thủy (nhóm Nhung Phan)

-nt-

1.000.000 đ

84

Chị Hậu (Hoằng)         (nhóm Nhung Phan)

-nt-

1.000.000 đ

85

Huỳnh Trang (Hoằng) (nhóm Nhung Phan)

-nt-

1.000.000 đ

86

Bé Nga (Hoằng)         (nhóm Nhung Phan)

-nt-

1.000.000 đ

87

Bùi Nguyễn Tố Như   (nhóm Nhung Phan)

-nt-

1.000.000 đ

88

Hiệp Phan                (nhóm Nhung Phan)   15.450

-nt-

200.000 đ

 

                                               Cộng trang 2

 

72.870.000 đ

 

Ngày 14/12/2023 rút 37.000.000đ có cả QTT

 

 

89

Trịnh Phan Quế Vi

Đa 14/12

2.000.000 đ

90

Hoàng Ánh Nguyệt (nhóm Nhung Phan)

Đa 14/12

500.000 đ

91

Phan Thị Mỹ Hiền   (nhóm Nhung Phan)

-nt-

500.000 đ

92

Tống Minh Hằng     (nhóm Nhung Phan)

-nt-

300.000 đ

93

Kim Xuân              (nhóm Nhung Phan)     1.600

-nt-

300.000 đ

94

Phan Thị Bạch Lan

Đa 17/12

600.000 đ

95

Trương Thị Tố Nga

Đa 19/12

500.000 đ

96

Ngọc Lan             (nhóm Tố Nga)

-nt-

500.000 đ

 

Ngày 21/12 rút ATM

 

 

97

Phan Văn Trọng

Đa 22/12

1.500.000 đ

98

Phạm thị Hoàng Oanh

Đa 23/12

500.000 đ

99

Vi Vi

-nt-

500.000 đ

100

Flynn Bui    (Code 88)

-nt-

500.000 đ

101

Tony Tran  (Code 88)

-nt-

500.000 đ

102

Nguyễn Đức Toàn

Đa 17/12

500.000 đ

103

Phạm Việt Hạ  (bạn Diểm Ái) ủng hộ 150 áo ấm

Đa 24/12

9.750.000 đ

104

Nguyễn Thị Phương Nga

Đa 27/12

500.000 đ

105

Thái Hồng Bảo Ngọc

Đa 27/12

200.000 đ

106

Thái Thị Mỹ Tân     (Quận 3)

Đa 27/12

1.000.000 đ

107

Thái Thu Hà  (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

2.000.000 đ

108

Thanh Hằng  (nhóm Mỹ Tân)

-nt-

1.000.000 đ

109

Hữu Hạnh   (nhóm Mỹ Tân)                     5.000

-nt-

1.000.000 đ

110

Lưu Thị Thùy Giang

Đa 27/12

2.000.000 đ

111

Liu Xiu Kín

Đa 28/12

500.000 đ

112

Trương Thị Thu Oanh

Đa 01/01

1.000.000 đ

113

Em PH         (nhóm Nhung Phan)

Đa 01/01

400.000 đ

114

Nguyễn Thanh Vũ

Đa 02/01

500.000 đ

 

                                              Cộng trang 3

 

29.050.000 đ

 

                                    Tổng cộng (1+2+3)

 

182.634.500 đ

 

ỦNG HỘ BẰNG HIỆN VẬT

TT

ÂN NHÂN

CHI TIẾT HIỆN VẬT

01

Nhóm bếpTuyết Nhung

- 200 hủ mắm chay

02

 

Tạ Thị Tuyết Nhung

- 50 phần quà : mỗi phần gồm 5 quyển tập, 6 cây bút , hộp bánh xốp nhân kem

- 2 thùng trà xanh mật ong  (tặng cho đoàn)

03

Huỳnh Ngọc Đức     (Tân huê Viên)

- 250 cây bánh in

04

Bé Phạm Nam Phong

- 100 đôi dép nhựa

05

Gđ Thảo Khánh

- 150 đôi dép nhựa

06

Bé Khánh An – Thảo An

- 20 bịch kẹo mút ChupChip

07

Chị Hạnh (chợ Hòa Hưng)

- 100 cục xà phòng “Trầm”

08

Nguyện Thị Hoa (150/3A Tân Hòa Đông )

- 200 chai dầu gió cái búa 5ml


09

 

Gđ Đức Hoằng – Huỳnh Trang

- 52 cái áo khoác lớn nhỏ

- 90 cái áo thun tay dài

- 177 cái áo thum các loại

10

Anh Huy (Huệ Tâm) (Cty Gia Huy)

            KCN Hải Sơn Đức Hòa Long An

- 100 cai mền nĩ 2 lớp dày

- 25 cái áo ấm nĩ lông dày

- 125 cái túi xách Huệ Tâm

11

Huỳnh Đào Bảo Phương (Quế Jewelry)

- # 450 cái áo quần thiếu nhi tổng hợp

Page 3/5

12

Lê Thị Thẩm

- bộ quần áo sơ sinh + 6 đôi giày kiểu (nhi)

13

 

Hà Tuấn (Shop Tuấn Nhi)

- 124 cái áo ấm

- 147 cái quần jean

- 72 cái quần sort jean

- 54 quần kaki

14

Anh Lự (Tân Bình)

- 327 cái áo thun tổng hợp

15

Nguyễn Thị Thảo (Quận 6)

- 96 gói Milk Chocolate 30g

16

Nguyễn Ngọc Minh

- 35 hộp quà (bút chì, gom, chuốt, hộp bút)

17

Hiếu Jenni Trần

- 300 gói (35g) bánh yến mạch phô mai

18

Chi Hương (Lâm gừng) chợ đầu mối Thủ Đức

- 70 viên xôi      (tặng cho đoàn)

19

Gđ Nguyễn Duy Đông

- 132 cái áo khoác ấm (lần này chỉ dùng 67 cái)

20

Nguyễn thị Thương Huyền 

- 200 cái quần lót phụ nữ

 

                    Có nhận của Phan Tấn Tuyến (P.13 Q.3) 50 cái áo thun ấm thiếu niên (còn để nhà c Hạnh)

DIỄN GIẢI CHI TIẾT CHI

TT

CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01

Mì ăn liền                                                 200 thùng x   73.000đ

14.600.000 đ

02

Đường                                                          200 kg x   23.500đ

4.700.000 đ

03

Bột ngọt (450gr)                                          200 gói x   25.000đ

5.000.000 đ

04

Dầu ăn (chai L)                                          200 chai x   26.900đ

5.380.000 đ

05

Nước mắm                                                 400 chai x   14.000đ

5.600.000 đ

06

Nước tương                                               200 chai x     5.000đ

1.000.000 đ

07

Bột canh                                                       400 gói x    5.500đ

2.200.000 đ

08

Bột giặt Omo (800gr)                                   200 gói x   38.900đ

7.780.000 đ

09

Cá nục hấp (hộp/1kg)                                    200kg x   60.000đ

12.000.000 đ

10

Trứng vịt (hộp 10 trứng)                             200 hộp x   29.000đ

5.800.000 đ

11

Mua bánh gạo (thùng 20 gói)                      27 thùng x 100.000đ

2.700.000 đ

12

Mua sữa (Opao thùng 9/bloc/4 hộp/125ml)   30 thùng x 100.000đ

3.000.000 đ

13

Hạt nêm                                                      200 gói x   32.500đ

6.500.000 đ

14

Xà phòng Irish Spring  (Mexico 113gr)         120 cục x   15.900đ         

1.908.000 đ

15

Đặt may mền nĩ 2 lớp                                  200 cái x   77.000đ

15.400.000 đ

16

Đặt may áo ấm 3 lớp                                   300 cái x   65.000đ

19.500.000 đ

17

Mua bánh gạo (thùng 20 gói)                      27 thùng x 100.000đ

2.700.000 đ

18

Mua túi bóng kính cho phần quần áo

560.000 đ

19

Mua túi xách cho bà con đựng quà             200 cái x     3.700đ

740.000 đ

20

Mua bao cho bà con mang hàng về           200 cái x      3.300đ

660.000 đ

21

Quà tiền mặt các em mồ côi cha mẹ            50 em x 400.000đ

20.000.000 đ

22

Tiền mặt theo phần quà                            200phần x 200.000đ

40.000.000 đ

 

                                                                    Tổng chi

177.728.000đ

 

Trong chuyến đi, ngoài phần tiền mặt của đoàn, thực tế các thành viên trao tặng trực tiếp thêm tiền mặt đến các em và đồng bào lên đến trên 50.000.000 đ

Ghi chú:

- Từ 01 – 12 là nhờ mua tại Buôn Ma Thuột

- Xà phòng Spring mua dư 20 cục để làm quà đến những người địa phương hỗ trợ cho đoàn

 

                                         TỔNG THU :   182.634.500 đ

                                         TỔNG CHI :    177.728.000 đ

                                         TỒN :                 4 .906.500 đ

(Khả năng sẽ còn chi tiền xe trung chuyển đưa đoàn vào đến nơi, sẽ thông tin lại cụ thể)

Page 4/5

 

Phát sinh sau khi bảng tài chính đã được in

THU

- Bé Nghĩa  + Bé Phúc (VCB 03/01)                500.000đ

CHI

- Phụ tiền chuyển 200 cái mền từ Lâm Đồng lên Buôn Ma Thuột  =    500.000đ (cước chuyển là 800k)

- Bồi dưỡng chung cho anh em Công an hỗ trợ cho đoàn             = 3.000.000đ

  Như vậy :                4.906.500đ + 500.000đ – 3.500.000đ   = 1.906.500 đ

                        1.906.500 đ Số tồn này sẽ được chuyển cho chương trình sau

 

PHÂN BỔ HÀNG HÓA

50 em tại huyện M’drak

250 em học sinh Cư San

200 hộ đồng bào nghèo

Ghi chú

Quà

Số lượng

Quà

Số lượng

Quà

Số lượng

 

Áo ấm đồng bộ

50 cái

 

250 cái

200 thùng

 

Túi xách, đeo

50 cái

 

 

Đường

200 gói

Gói/kg

Mền nĩ sọc

50 cái

 

 

Bột ngọt

200 gói

Gói /450gr

Quần kaki

50 cái

 

 

Hạt nêm

200 gói

Gói 900gr

Áo thun ấm

50 cái

 

 

Bột canh

400 gói

 

Hộp quà bút chì

35 hộp

 

 

Nước tương

200 chai

 

Bánh yến mạch

50 gói

 

 

Nước mắm

400 chai

 

Bánh in THV

50 cây

 

 

Bánh in THV

200 cây

 

 

 

Bánh gạo

250 gói

Bánh gạo

200 gói

 

Phần quà 5 tập 6 bút hộp bánh

50 phần

Sữa Opao

250 Bloc

Cá nục hấp

200 hộp

Hộp/kg

Chocolate 

96 gói/30g

Kẹo mút

250 phần

Trứng vịt

200 hộp

Hộp/10 trứng

Tiền mặt

400.000đ

Dép nhựa

250 đôi

Bột giặt

200 gói

Gói/800gr

 

 

 

 

Xà phòng

200 cục

2 loại (ngoại)

 

 

 

 

Dầu gió

200 chai

 

 

 

 

 

Mền nĩ

200 cái

 

 

 

 

 

Áo ấm

200 cái

 

 

 

 

 

Quần jean

200 cái

 

 

 

 

 

Áo A , B

400 cái

 

 

 

 

 

Áo thiếu nhi

200 cái

 

 

 

 

 

Quần ngắn

200 phần

Phần 2 cái

 

 

 

 

Tiền mặt

200.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quần áo dưới 1 tuổi

 

Tặng thêm theo thực tế

 

 

 

 

Chăn bông

50 cái

Tặng thêm

 

 

 

 

Áo ấm lông

25 cái

Tặng thêm

 

Ghi chú

- Sữa còn 20 bloc/80 hộp tặng cho thiếu nhi khác có mặt tại nơi phát quà

- Bánh gạo còn 90 gói tặng thêm cho thiếu nhi khác có mặt nơi phát quà hoặc người phụ giúp đoàn

- Chăn bông (xám) 50 cái kèm túi xách “Huệ Tâm” dành tặng thêm cho cụ bà hay cụ ông thực tế đi nhận quà . Hết chăn bông mới dùng đến 25 áo lông len (trắng).

- Bảng công khai tài chính này, đã được in thành văn bản gửi đến mọi người trong chuyến đi .

Thông tin và hình ảnh chuyến đi sẽ đăng tải trên Facebook  : Labode Chi Hoi và Ta Ngoc Minh Tan

 

Page 5/5

CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ

Copyright © 2013 CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ.
Email : labode.tt@gmail.com
CellPhone: 0903.772426 (Liên hệ từ thiện)
Hoặc 0903.741788 (Liên hệ về Website).
FAX : (08)39203437 (Vui lòng liên hệ trước khi Fax).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 46
Lượt truy cập: 9513968