Chào mừng đến với website của Chi Hội Lá Bồ Đề thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tp.HCM                                                                                            Hạnh phúc là khi biết sẻ chia.                                                                                                    Người trồng cây Hạnh người chơi  -  Ta trồng cây Đức để đời về sau

Tin mới nhất

Thông báo

"TC. Hành hương đầu xuân Giáp Thìn

Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Lá Bồ Đề (Tp.HCM)

TÀI CHÍNH NGÀY HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN 2024

(Ghi theo thứ tự nơi nhận và thời gian)

TT

PHÁT TÂM

MỤC A

MỤC B

Nơi nhận

Phát tâm

Cúng dường

Người

Thành tiền

01

Nguyễn Ngọc Minh (Mỹ phẩm)

VCB 22/01

2.000.000 đ

5

1.500.000 đ

02

Vuong Phương Vy (Hoa Đạo) (USA)

VCB 24/01

10.000.000 đ

 

 

03

Tạ Thị Tuyết Nhung (Quận 6)

VCB 31/01

1.000.000 đ

3

900.000 đ

04

Huệ Ngô Hoàng

VCB 17/02

500.000 đ

 

 

05

Trần Nhật Tuấn             (Tuệ Đản)

NguyễnT Hồng Nhung  (Diệu Đức)

VCB 18/02

5.000.000 đ

 

 

06

Gđ Đăng - Thanh

VCB 19/02

500.000 đ

 

 

07

Trịnh Phan Quế Vi

Đa 17/01

2.000.000 đ

3

900.000 đ

08

Bùi Thị Hiệp        (Hoa Diệu)

Đa 22/01

2.000.000 đ

22

6.600.000 đ

09

2 mẹ con Lành        (Nhóm Hoa Diệu) 4.000

-nt-

2.000.000 đ

 

 

10

Nguyễn Đức Toàn

Đa 24/01

500.000 đ

4

1.200.000 đ

11

Phan Thị Bích Nhung

Đa 26/01

500.000 đ

 

 

12

Nguyễn Thị Nhỡ

-nt-

500.000 đ

 

 

13

Nguyễn Thị Lệ

-nt-

500.000 đ

 

 

14

Phượng Phan

-nt-

500.000 đ

 

 

15

Em Lắm                   (Nhóm Hoa Diệu)

Đa 01/02

300.000 đ

 

 

16

Bạn Thu                  (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

17

Em Điệp                  (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

18

Loan nhỏ (P.14)      (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

19

Võ Thị Thanh Loan (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

20

Hoàng Trọng Ngĩa  (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

21

Võ Thị Thanh Vân  (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

22

Phạm Hồng Ngọc Nguyên(Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

23

Hồ Văn Quí            (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

24

Lê Thị Cúc              (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

25

Vc Cô Hà                (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

26

Cô Hằng                 (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

27

Tường minh           (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

28

Vc Thiện Tỉnh        (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

29

Em Ánh                  (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

30

Huỳnh Thị Lang     (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

31

Bà cháu Năm Chúa (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

32

Em  Trần               (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.500.000 đ

 

 

33

Chị Bảy (Italia)      (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

34

Chị Sáu (Italia)     (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

700.000 đ

 

 

35

Hương Trần         (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

1.000.000 đ

 

 

36

Hiền Lê                (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

37

Hạnh  + Lượm     (Nhóm Hoa Diệu)  18.000

-nt-

500.000 đ

 

 

38

Phan Thị  Túy Hoa     (Nhóm Hoa Diệu)

Đa 17/02

1.000.000 đ

 

 

39

Tăng Thị Hai             (Nhóm Hoa Diệu)

-nt-

500.000 đ

 

 

40

Gđ Nguyễn Kim Thanh

Đa 06/02

1.000.000 đ

3

900.000 đ

 

                                   Cộng trang 1

 

48.000.000 đ

40

12.000.000 đ

Page ¼

41

Gđ Hoàng - Hợp

Đa 07/02

1.000.000 đ

7

2.100.000 đ

42

Đoàn Thị Định

-nt-

2.000.000 đ

 

 

43

Trương Thị tâm

-nt-

500.000 đ

 

 

44

Nguyễn Văn Phúc

-nt-

500.000 đ

 

 

45

Trương Thị Minh Hà

-nt-

500.000 đ

 

 

46

Trương Thị Hiệp

-nt-

500.000 đ

 

 

47

Nguyễn An Khuê

-nt-

200.000 đ

 

 

48

La Ngọc Hân

-nt-

350.000 đ

 

 

49

La Văn Hưng

-nt-

200.000 đ

 

 

50

Hà Thị Hương

-nt-

300.000 đ

 

 

51

Trương Trung Thành

-nt-

300.000 đ

 

 

52

Tô Thị Ngọc Hân

-nt-

300.000 đ

 

 

53

Đặng Ngọc Diệu Hằng

-nt-

300.000 đ

 

 

54

Phạm Lê Hồng Phương                7.150

-nt-

200.000 đ

 

 

55

Bé Gia Phúc – Gia Kim

Đa 10/02

500.000 đ

 

 

56

Cổ Thị Ngọc Thảo

Đa 13/02

1.000.000 đ

 

 

57

Nguyễn Thị Hạnh (Ngộ Ngọc)

Đa 15/02

500.000 đ

2

600.000 đ

58

Nguyễn Ngọc Giàu

Đa 15/02

200.000 đ

 

 

59

Gđ Nguyễn Quang Bình

     Cúng dường 500kg gạo và 10 cặp ly đèn

Đa 16/02

10.400.000 đ

 

 

60

Gđ Nguyễn Ngọc Nga – Lâm Dục Dân

Đa 16/02

10.000.000 đ

 

 

61

Nguyễn Thị Cúc  (nhóm của Hợp)

Đa 16/02

300.000 đ

 

 

62

Trần Thanh Anh Thương

Đa 17/02

500.000 đ

4

1.200.000 đ

63

Lê Thị Kim yến

-nt-

500.000 đ

1

300.000 đ

64

Võ Thị Bích Huyền

-nt-

500.000 đ

1

300.000 đ

65

Bs Nguyễn Kim Phượng

                        Cúng dường 100kg gạo

Đa 17/02

1.000.000 đ

2

600.000 đ

66

Bùi Kiều An

Đa 17/02

500.000 đ

 

 

67

Lưu Thị Thùy Giang

Đa 17/02

1.000.000 đ

 

 

68

Thái Thị Mỹ Tân  (Quận 3) (+lần 1 30/1)

Đa 18/02

1.000.000 đ

1

300.000 đ

69

Thái Thị Thu Hà

-nt-

1.000.000 đ

 

 

70

ôb Huỳnh Quốc Bảo – Đào Thị Vượng

Đa 19/02

2.000.000 đ

 

 

71

Gđ Phan Vi Hùng (Shop Hoàng yến)

Đa 20/02

2.000.000 đ

1

300.000 đ

72

Gđ Đỗ Tuyết Lan (Mỹ Thái 3 . Quận 7)

                         Tương đương 50 thùng mì

TM

3.700.000 đ

 

 

73

Trần Thị Thu Thủy (Liên Thủy)

TM

1.000.000 đ

1

300.000 đ

74

Nguyễn Thị Tường Vân

TM

500.000 đ

1

300.000 đ

76

Gđ Hoàng Thiện Khánh

TM

1.000.000 đ

2

600.000 đ

77

Nguyễn Thị Tâm  (Cô Giang Q.1)

TM

500.000 đ

1

300.000 đ

78

Phan Thị Loan Anh cùng mẹ Thảo

TM

500.000 đ

 

 

79

Nguyễn Lý Tuấn Dũng  (Minh Tú)

TM

1.000.000 đ

1

300.000 đ

80

Trương Thị Thu Sương

TM

3.000.000 đ

4

1.200.000 đ

81

Dương Cẩm Lan (Quận 1)

TM

1.000.000 đ

1

300.000 đ

82

Từ Ngọc Hồng    (Quận 1)

TM

1.000.000 đ

1

300.000 đ

83

Lâm Thị Lộc    (Diệu Hiển)

TM

1.000.000 đ

2

600.000 đ

84

Gđ Ngô Thị Tài   (Australia)

TM

1.000.000 đ

 

 

 

85

Trần Cẩm Quế + Châu lệ Bình   (USA)   Trương Thị Hoàng Oanh (Q.5)

                       Cúng dường 10 cây bún gạo

TM

1.000.000 đ

500.000 đ

300.000 đ

 

16

 

4.800.000 đ

86

Thy Lê (chợ đầu mối Thủ Đức)

                    Cúng dường 10 cây bún gạo

TM

1.800.000 đ

 

 

 

                                    Cộng trang 2

 

58.850.000 đ

49

14.700.000 đ

 

87

Nguyễn Ngọc Vân (Quận 1)

              Cúng dường 10kg nấm đông cô

TM

2.300.000 đ

 

 

88

Lê Thuật Dinh       (nhóm Kim Nga)

TM

1.000.000 đ

 

 

89

Du Quế Nga         (nhóm Kim Nga)

TM

500.000 đ

 

 

90

Du Vĩnh Đức        (nhóm Kim Nga)

TM

500.000 đ

 

 

91

Đàm Tịnh Nghi     (nhóm Kim Nga)

TM

500.000 đ

 

 

92

Đàm Phụng My    (nhóm Kim Nga)

TM

500.000 đ

 

 

93

Lê Thị Thủy Tiên  (nhóm Kim Nga)

TM

500.000 đ

 

 

94

Mạch Bình           (nhóm Kim Nga)

TM

100.000 đ

 

 

95

Dương Ngọc Tuyết   (Pleiku)

TM

1.000.000 đ

 

 

96

Cầu siêu cho bà Đặng Thị Huệ (Mậu Tý) mất mùng 2 tháng giêng Giáp Thìn

TM

2.000.000 đ

 

 

97

Trần Hữu Trung – Dương Lan Vy –Trần Hữu Vinh–Hồ T Hồng Lan  (Nhóm HoaDiệu)

TM

2.000.000 đ

 

 

 

Nguyễn Thị Thương Huyền

 

 

1

300.000 đ

 

Nhóm Tuấn Phi

 

 

12

3.600.000 đ

 

Hương (115) + Lê Thị Kim Cúc (Lượm)

 

 

2

600.000 đ

 

Trang (hẻm 35)

 

 

2

600.000 đ

 

                                  Cộng trang 3

 

10.900.000 đ

17

5.100.000 đ

 

            Tổng cộng trang (1 + 2 +3)

 

117.750.000 đ

106

31.800.000 đ

 

      Tổng cộng chung cột A và cột B

 

149.550.000 đ

 

 

PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG BẰNG TỊNH VẬT

TT

PHÁT TÂM

TỊNH VẬT

01

Tạ ThỊ Tuyết Nhung

100 chai muối tiêu

02

Trần Thị Phương Thảo

10 gói bột ngọt

 

DIỄN GIẢI PHẦN CHI

TT

CHI TIẾT

SỐ TIỀN

01

Mua gạo                                                 600kg x   20.000đ

12.000.000 đ

02

Mua mì                                               50 thùng x   74.000đ

3.700.000 đ

03

Mua nước tương                                10 thùng x 150.000đ

1.500.000 đ

04

Mua sườn chay                                        10kg x 140.000đ

1.400.000 đ

05

Mua bóng cá                                            10kg x 140.000đ

1.400.000 đ

06

Mua rong biển                                       10 cây x 170.000đ

1.700.000 đ

07

Mua nấm đông cô                                    10kg x 230.000đ

2.300.000 đ

08

Mua bún gạo                                         20 cây x 180.000đ

3.600.000 đ

09

Mua hạt nêm (thùng/7 gói)                10 thùng x 270.000đ

2.700.000 đ

10

Mua đường                                              50kg x   27.000đ

1.350.000 đ

11

Mua dầu ăn (bình 5L)                          20 bình x 138.000đ

2.760.000 đ

12

Mua ly đèn                                            10 cặp x   40.000đ

400.000 đ

13

Thuê xe cho đoàn   (2 xe 45 và 1 xe 15)                                                        

15.000.000 đ

14

Mua nước  (cho đoàn)                          6 thùng x   72.000đ

430.000 đ

15

Mua xôi - rau câu - Bánh cốm  (cho đoàn)

2.570.000 đ

16

Cúng dường tịnh tài                           10 chùa  x  9.700.000đ

97.000.000 đ

 

                                                                             Cộng chi

149.810.000 đ

Page ¾

 

                                              TỔNG THU :     149.550.000 đ

                                              TỔNG CHI :      149.810.000 đ

                                              TỒN :                     - 260.000 đ

 

Ghi chú : (thực tế tronbg chuyến đi)

- Nhóm Kim Nga (mục 85) đi 17 người chứ không phải 16 nên có thêm được 300.000đ . Như vậy xem như không còn thiếu

- Bà Lan Hương (Bến Thành) có gửi cúng dường 500.000đ . Số tiền này nhóm đã trao cúng dường thêm chung với mọi người trong đoàn

 

TỊNH TÀI, TỊNH VẬT CÚNG DƯỜNG MỖI CHÙA

Tịnh vật

Số lượng

Tịnh vật

Số lượng

Gạo

60kg

Sườn chay

1kg

5 thùng

Bóng cá

1kg

Bún gạo

2 cây

Rong biển

1 cây

Bột ngọt

1gói

Nấm đông cô

1kg

Đường

5kg

Hạt nêm        (thùng /7gói)

1 thùng

Dầu ăn (5L)

2 bình

Nước tương  (thùng 24 chai)

1 thùng

Muối tiêu

10 chai

Tịnh tài của đoàn

9.700.000 đ

 

LỊCH TRÌNH HÀNH HƯƠNG

TT

CHÙA

TT

CHÙA

01

Tổ đình Linh Sơn          (Quận 1)

06

Ni viện Viên Chiếu                 (Long Thành)

02

Chùa Kiều Đàm            (Quận 9)    (ăn sáng)

07

Trường Phật học Trúc Lâm

03

Thiền viện Phước Sơn (Biên Hòa)

08

Chùa Huệ Giác   (Trường TC Ni Đồng Nai)

04

Tu viện Viên Không      (Hội Bài . Bà Rịa)

09

Chùa Quốc Ân Khải Tường   (Long Thành)

05

Thiền tự Viên Hạnh   (Long Thành) (ăn trưa)

10

Chùa Phật Hiện          (TC Tăng Đồng Nai)

 

Ghi chú:

-   Bảng công khai tài chính này cũng đã được in thành văn bản gửi đến mọi người trong chuyến đi và cũng được gửi đến các chùa (bảng tài chính có kèm 2 bản cầu an (mục 05 và 72) và 1 bản cầu siêu (mục 96)

-   Ngoài phần phát tâm cúng dường cùng chương trình như đã ghi trên. Tại mỗi điểm (Chùa), việc cúng dường thêm của cá nhân là tùy hỷ (có thể tập trung cùng với đoàn cúng dường chung 1 lần).

-   Nếu cá nhân có ấn tống : Kinh, sách… Nên dùng loại có nguồn gốc chính thức từ cơ quan xuất bản phát hành (không nên dùng loại photocopy) và tự liên hệ tiến cúng riêng (vì không có trong kế hoạch, nên không tập trung cùng vật phẩm cúng dường)

-   Thông tin cùng hình ảnh của chuyến hành hương sẽ được đăng tải trên Fb : Labode Chi Hoi và bản công khai tài chính này cũng sẽ được đăng tải lưu trên website:  thiennguyenlabode.com (2 năm)

 

Page 4/4

CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ

Copyright © 2013 CHI HỘI LÁ BỒ ĐỀ.
Email : labode.tt@gmail.com
CellPhone: 0903.772426 (Liên hệ từ thiện)
Hoặc 0903.741788 (Liên hệ về Website).
FAX : (08)39203437 (Vui lòng liên hệ trước khi Fax).

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 45
Lượt truy cập: 9568949